II. Aktuální politické otázky

Volební program 2021

D. Digitalizace

Úroveň digitalizace státní správy se sice postupně zlepšuje, celkový stav je ale stále velmi neuspokojivý. V posledních letech byly (konečně) zavedeny některé příjemné výdobytky, jako e-recept nebo e-neschopenka, stále však mají úřady a další veřejné orgány tendenci vyžadovat od občanů a firem údaje, které si mohou sami zjistit, jakož i požadovat papírové dokumenty v případech, kdy mohou být digitální.

Považujeme za nutné urychleně dokončit proces umožňující každému snadno prokázat svou identitu na internetu, aby bylo možné podávat veřejné správě vše elektronicky. Budeme usilovat, aby maximum správních úkonů bylo možno vyřizovat on-line v příslušné aplikaci (daňová řízení, stavební povolení, aj.)

Při současné úrovni digitalizace prakticky všech oblastí života je nanejvýš žádoucí, aby možnosti digitálního světa byly využity i veřejnou správou – není žádný důvod, aby digitální verze původně papírových dokumentů i nadále kopírovaly jejich původní parametry: např. dálniční známky nebo jízdenky v MHD mohou mít podstatně plastičtější dobu platnosti než v době, kdy papírová podoba mohla mít jenom omezené množství dob platnosti. V obou uvedených případech, jakož i v mnoha dalších podobných, technologicky nic nebrání tomu, aby si placenou dobu nastavil sám uživatel, přičemž existují matematické postupy, které zajistí přiměřené spojité snižování jednotkové ceny.

Vzhledem k faktu, že mnohá pracoviště veřejné správy využívání technologických možností odmítají, a to i v rozporu se zákonem, považujeme za nutné zřídit na omezenou dobu Ombudsmana digitalizace ve veřejné správě, na nějž se budou moci obracet klienti, po nichž konkrétní úřad bude vyžadovat dokumenty nebo úkony nad rámec platných pravidel (např. požadavek na údaje, které jsou dostupné v jiných databázích veřejné správy, nebo na papírové potvrzení, kde stačí digitální apod.).

S digitální érou a informační globalizací souvisí otázka sociálních sítí vč. odpovědnosti za jimi šířený obsah a regulaci uživatelů. Jsme pro jednoduchý princip, kdy provozovatel sociálních sítí může blokovat obsah a profily uživatelů porušující právní předpisy, či pravidla dané sítě nikoli libovolně potlačovat svobodu projevu. Pravidla svobody projevu uživatelů vč. odpovědnosti za protiprávní či lživý obsah mají být dohlížena na provozovateli nezávislým orgánem, jemuž autoritu propůjčí stát.