Chci podpořit návrat monarchie darem

Finanční dar

Finanční dar

Dar politické straně si můžete odečíst od základu daně dle ustanovení § 20, odst. 8. zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů. Pokud např. přispějete 10 tisíc, zaplatíte na daních jako fyzická osoba o 1500,- méně, jako právnická o 2000,- méně.

Všechny dary použije Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) na propagaci strany. Provozní výdaje jsou hrazeny z členských příspěvků a z příspěvků příznivců.

Dar poukažte na bankovní konto Koruny České: FIO banka: 2700765126 / 2010 (transparentní účet)

(ve zprávě k platbě prosím rozlišujte: „DAR NA PROVOZ“ / „DAR NA VOLBY“)

Chcete-li podpořit naši stranu darem, vyplňte a vytiskněte si návrh darovací smlouvy:

Darovací smlouva (formát PDF)

Darovací smlouva (formát DOCX)

Pokud proti obsahu darovací smlouvy nemáte námitek, doplňte do ní identifikaci dárce a darovanou částku, vytiskněte dvě vyhotovení, podepište a zašlete obratem na adresu strany. Obratem Vám zašleme námi potvrzený výtisk zpět.