Poděkování voličům

za hlasy v komunálních volbách

PROČ VOLIT KORUNU

1

Chceme, aby výběr daní spadal z velké části do kompetence obcí, nikoliv finančních úřadů. Každá obec by měla s vybranými daněmi (zejména daní z nemovitosti a z příjmů) hospodařit dle svého uvážení, občané budou naopak vědět, na co jsou jejich peníze vynakládány.

2

Musíme dostat stát z dluhů, krátkodobým zmrazením státních výdajů, auditem úspor a následných investic.

3

V EU můžeme uspět i jako stát střední velikosti – musíme však jasně formulovat a zdůvodnit svoje zájmy a priority, neměnit neustále stanoviska od jednoho jednání k druhého, umět získat pro svoji pozici podporu, a hlavně se jednání účastnit podstatně více, než jenom ze 40 %, jak se děje nyní.

videa

důvody pro monarchii

1

Panovník sjednocuje, na rozdíl od voleného presidenta, který z podstaty samotné volby bude vždy národ rozdělovat.

2

Panující dynastie je transcendentním symbolem jednoty státu a národa – národa ve smyslu politickém, nikoli etnickém: bez ohledu na mateřskou řeč mají všichni obyvatelé jednoho společného krále (např. nebýt sjednocujícího panovníka, už by se byla Belgie nejspíš dávno rozpadla…)

3

Panovníkův horizont není omezen koncem volebního období – na jednu stranu tedy se nemusí podbízet svým volitelům, aby byl zvolen znovu, na druhou stranu přirozeně spravuje zemi tak, aby ji svému následníku předal ve stavu co nejlepším.