PROČ VOLIT KORUNU

1

Chceme, aby výběr daní spadal z velké části do kompetence obcí, nikoliv finančních úřadů. Každá obec by měla s vybranými daněmi (zejména daní z nemovitosti a z příjmů) hospodařit dle svého uvážení, občané budou naopak vědět, na co jsou jejich peníze vynakládány.

2

Musíme dostat stát z dluhů, krátkodobým zmrazením státních výdajů, auditem úspor a následných investic.

3

V EU můžeme uspět i jako stát střední velikosti – musíme však jasně formulovat a zdůvodnit svoje zájmy a priority, neměnit neustále stanoviska od jednoho jednání k druhého, umět získat pro svoji pozici podporu, a hlavně se jednání účastnit podstatně více, než jenom ze 40 %, jak se děje nyní.

videa

důvody pro monarchii

1

Panovník sjednocuje, na rozdíl od voleného presidenta, který z podstaty samotné volby bude vždy národ rozdělovat.

2

Panující dynastie je transcendentním symbolem jednoty státu a národa – národa ve smyslu politickém, nikoli etnickém: bez ohledu na mateřskou řeč mají všichni obyvatelé jednoho společného krále (např. nebýt sjednocujícího panovníka, už by se byla Belgie nejspíš dávno rozpadla…)

3

Panovníkův horizont není omezen koncem volebního období – na jednu stranu tedy se nemusí podbízet svým volitelům, aby byl zvolen znovu, na druhou stranu přirozeně spravuje zemi tak, aby ji svému následníku předal ve stavu co nejlepším.

Přihlaste se do volební komise