II. Aktuální politické otázky

Volební program 2021

Průmysl a stavebnictví

L. Průmysl A stavebnictví

Ze strany státu je třeba (mj. s využitím evropských zdrojů) podpořit restrukturalizaci našeho průmyslu, tak aby byl do budoucna orientován na vývoj, inovace a produkci kvalitních výrobků s vysokou přidanou hodnotou, konkurenceschopných na světových trzích.

Na situaci končící těžby uhlí je třeba adekvátně reagovat aktualizací právní regulace těžby nerostných surovin, zohledňující aktuální poptávku a zajišťující adekvátní příjmy veřejných rozpočtů, dodržování nezbytných i kontrolu strategických surovin, které nám dosud zůstaly.

Budoucí energetický mix (kam má i nadále patřit jaderná energetika) musí nejen vycházet z aktuálních ekonomických ukazatelů, ale respektovat i požadavek bezpečnosti a v rámci možného nezvyšovat naši energetickou závislost na státech nedodržujících evropské standardy demokracie a ochrany lidských práv.  

Stagnující bytovou výstavbu je třeba stimulovat na jedné straně systémovou podporou všech typů bydlení (vlastnické, nájemní, družstevní), vč. důrazu na bydlení seniorů a mladé rodiny s dětmi, na straně druhé je nezbytné zásadní zjednodušení povolovacích a schvalovacích procesů v procesu stavebnictví, zejména pomocí digitalizace, ale i redukce jednotlivých kroků správního řízení. Zatímco je administrativní sféra doménou státu, ve financování vlastní výstavby má být umožněno zvýhodněné zapojení privátního kapitálu vč. zahraničního.