Hospodaření strany

Hospodaření strany

Transparentní účet pro všechny dary: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2700765126
(ve zprávě k platbě prosím rozlišujte: „DAR NA PROVOZ“ / „DAR NA VOLBY“).
Pro dary přesahující 1.000,- Kč, použijte prosím tiskopis darovací smlouvy: https://www.korunaceska.cz/zapojte-se/financni-dar. Neidentifikované dary musíme dle zákona dárcům vracet.

2022

2021

2020

Výroční zpráva – https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2020/korunaceska

Zpráva o financování volební kampaně do zastupitelstev krajů – https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/k2020/korunaceska

Přehled výdajů volební kampaňě 2020: viz účet https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901857262&f=01.01.2020&t=31.12.2020

Přehled peněžitých darů (vč. darů na volební kampaně): viz transparentní účet pro dary

Přehled nepeněžitých darů (vč. darů na volební kampaně): strana nepřijala na volební kampaň žádný nepeněžitý dar

2019

Přehled nepeněžitých darů (vč. darů na volební kampaně): strana nepřijala na volební kampaň žádný nepeněžitý dar.

2018

Výroční zpráva: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2018/korunaceska

Zpráva o financování volební kampaně do Senátu – https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/s201810/korunaceska

Přehled peněžitých darů pro volební kampaň 2018: viz transparentní účet pro dary

Přehled výdajů volební kampaň 2018: viz účet https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801460997&f=01.01.2018&t=23.11.2020

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2018 na provoz a volební kampaň: strana nepřijala v r. 2018 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na provoz ani volební kampaň

2017

Výroční zpráva – odkaz na soubor: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2017/korunaceska

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2017 na provoz: strana nepřijala v r. 2017 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na provoz

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2017 na volební kampaň: strana nepřijala v r. 2017 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na volební kampaň

2015

XXIV. Generální sněm KČ schválil pověření Ing. Václava Černého, Ph.D., č. osv. KAČR 1684 k výkonu funkce auditora pro KČ.

2010

2009

2008