II. Aktuální politické otázky

Volební program 2021

J. Sociální věci

V oblasti sociální si podporu zaslouží především rodina: budeme prosazovat společné zdanění nejen manželů, ale rodiny jako celku – takto dosažená úleva na daních aspoň částečně vyrovná výpadek příjmů rodičů. Podporujeme posilování současného systému, kdy o pořizování sociálních služeb rozhoduje sám klient. Chceme navýšit pomoc těm, kdo se starají o své potřebné příbuzné či sousedy, aby byla péče co nejvíce poskytována v místě bydliště. Cílenou podporu (alespoň formou daňové úlevy) si zaslouží subjekty sociálního podnikání.

Systém podpor v nezaměstnanosti je nutno transformovat na systém veřejných prací, resp. systém státem zprostředkované práce, aby každý, kdo si chce vydělávat prací, pracovat mohl. Dále je nutno upravit příspěvek na bydlení, aby tato dávka nesloužila jako zdroj obohacení pro obchodníky s chudobou.

Naprosto zásadní význam pro budoucí důchodce i pro veřejné rozpočty má důkladná důchodová reforma – její naléhavost si všichni uvědomují, od zrušení 3. pilíře však práce na reformě nijak nepokročily. Podle všech demografických předpovědí je zřejmé, že současný průběžný systém přestane být zanedlouho ufinancovatelný, je proto nutné posílit prvky vlastní přípravy na důchod.