CHCI SE STÁT PŘÍZNIVCEM

Chci se stát příznivcem

PŘIHLÁŠKA - PŘÍZNIVEC KORUNY ČESKÉ

Příznivec cílů strany, který se nechce stát jejím členem, může na základě přihlášky a schválení předsednictvem získat statut přispívajícího sympatizanta.

Přispívající sympatizant platí příspěvek ve výši řádného členského příspěvku, má stejná práva a povinnosti jako člen strany (viz čl. 7 stanov Koruny České) s výjimkou práva hlasovat. V případě, že jsou zvoleni do stranických orgánů, disponují hlasem poradním. Chceme s našimi příznivci udržovat stálý kontakt a rovněž předpokládáme, že i Vy se chcete aktivně zapojit do naší činnosti.

Odesláním této přihlášky stvrzujete svůj souhlas se stanovami a programem Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska a dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů, které slouží pouze pro vnitřní potřebu evidence a nejsou poskytovány třetím stranám a se zasíláním informací od Koruny České.