Předsednictvo

Předsednictvo

RNDr. Radim Špaček

předseda Koruny České

JUDr. Petr Krátký

místopředseda Koruny České

Samuel Erbandorf

český zemský hejtman

MVDr. Jiří Čížek

moravský zemský hejtman

Jaroslav Vavříček

slezský zemský hejtman

Vojtěch Círus

člen předsednictva generální sekretář

Matěj Čadil

člen předsednictva

Mgr., Bc. et Bc. Nathaniel Filip de Aras, MBA

člen předsednictva

Jindřich Holub

člen předsednictva

Miloš Kánský

člen předsednictva

Ing. Libor Novák

člen předsednictva

Miroslav Pošvář

člen předsednictva

JUDr. Petr Krátký

místopředseda Koruny České

RNDr. Radim Špaček

předseda Koruny České

MVDr. Jiří Čížek

moravský zemský hejtman

Jaroslav Vavříček

slezský zemský hejtman

Vojtěch Círus

generální sekretář

Matěj Čadil

člen předsednictva

Samuel Erbandorf

člen předsednictva

Jindřich Holub

člen předsednictva

Ing. Libor Novák

člen předsednictva

Miroslav Pošvář

člen předsednictva

RNDr. Radim Špaček

předseda Koruny České

JUDr. Petr Krátký

místopředseda Koruny České

MVDr. Jiří Čížek

moravský zemský hejtman

Jaroslav Vavříček

slezský zemský hejtman