SOUBORY KE STAŽENÍ

Soubory ke stažení

Publikace a texty

Karel Habsburský – Řeč o budoucnosti Evropy

Monarchistický manifest 2018 – Monarchistický manifest, vydaný Korunou Českou u příležitosti stého výročí rozpadu Rakouska-Uherska a nastolení republiky.

Karel Habsburský: 1918 / 2018 Dějiny a budoucnost

Interview s Karlem Habsbursko-Lotrinským, ve kterém mluví o nebezpečí nacionalismu, významu střední Evropy a subsidiaritě.

Řeč o budoucnosti Evropy, kterou pronesl Karel Habsburský 17. dubna 2018 ve Vídni za přítomnosti ministryně zahraničí Rakouské republiky a dalších významných hostů. Součástí programu setkání byl i krátký film, věnovaný výročí 1918-2018.

Marek Horák: Vztah mezi státním zřízením a Indexem vnímání korupce (CPI)

Cílem této studie je odpovědět na následující otázku: Existuje objektivně vyjádřitelný a statisticky významný vztah mezi státním zřízením (monarchistickým či republikánským) a mírou korupce ve státě, vyjádřenou pomocí ukazatele CPI?

Jan Drnek – Ostrov království

Jan Drnek: Problematika církevního majetku v historickém vývoji

Kniha Stát ve třetím tisíciletí: Návrh ústavy

Tento text návrhu ústavy byl zveřejněn v knize „Stát ve třetím tisíciletí“, z pera Jeho Jasnosti Hanse-Adama II, vládnoucího knížete z Liechtensteinu, v jazyce českém vydáno nakladatelstvím Grada Publishing, a.s., v roce 2011, přeloženo p. Jiřím Knapem. Zveřejnění na stránkách Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska bylo výslovně povoleno autorem.

Pozvánka a propagační materiály

Princ Philip, vévoda z Edinburghu – pozvánka 

Marianské putování Prahou – pozvánka

Leták-zvon pro Podlažice 

Informace k organizaci mše sv. ve Strážnici v roce 2021 

Různé

Parte monarchie 28.10.2011

Pochod za monarchii 2011

Parte JCKV Otto von Habsburg

Zprávy z médií

LN Orientace 2020-11-21 Radecký

Echo – František Josef I.