Ohlédnutí za Jejím Veličenstvem, královnou Alžbětou II.

videa

důvody pro monarchii

1

Panovník sjednocuje, na rozdíl od voleného presidenta, který z podstaty samotné volby bude vždy národ rozdělovat.

2

Panující dynastie je transcendentním symbolem jednoty státu a národa – národa ve smyslu politickém, nikoli etnickém: bez ohledu na mateřskou řeč mají všichni obyvatelé jednoho společného krále (např. nebýt sjednocujícího panovníka, už by se byla Belgie nejspíš dávno rozpadla…)

3

Panovníkův horizont není omezen koncem volebního období – na jednu stranu tedy se nemusí podbízet svým volitelům, aby byl zvolen znovu, na druhou stranu přirozeně spravuje zemi tak, aby ji svému následníku předal ve stavu co nejlepším.