Článek

Slovo předsedy k Pochodu pro život

Předseda strany, Mgr. Vojtěch Círus, se podělil o svůj náhled na akci Pochod pro život. Jeho slovo reflektuje také dotazníkové šetření, které proběhlo mezi členy a příznivci v minulém roce a jehož závěry byly předmětem ideové konference v roce 2023.

Už tento týden projde Prahou Pochod pro život. Jakkoliv nelze ani v nejmenším snižovat význam dalších aktivit, které směřují k větší ochraně a přijetí nenarozených dětí, je faktem, že asi nejefektnější a vpravdě masovou demonstrací pro-life názorů je Pochod pro život. Jde již o akci tradiční, organizovanou spolkem Hnutí pro život, přičemž letošní ročník se koná v sobotu 6. dubna. Bližší informace je možno získat na webu Hnutí pro život.

Je mi jasné, a ostatně to i vyplývá z dotazníku, jejž jsme zrealizovali v loňském roce, že ani v naší straně není jasný názor na to, jak a zdali by vůbec měla být praxe umělých potratů nějak regulována. Dovoluji si proto předeslat, že tento článek není oficiálním stanoviskem předsednictva Koruny České, na druhé straně jsem přesvědčen, že odráží postoje značné části naší členské základny (dle dotazníku dokonce převažující). Dále cítím nutnost předeslat, že dnes se skutečně v Parlamentu nehraje o větší zákonné omezení potratů, což otevřeně říká i Hnutí pro život, jež se snaží hledat jiné cesty, jak předcházet tomu, aby byly ženy nuceny podstupovat umělý potrat. A o propagaci těchto cest je i Pochod pro život.

S přihlédnutím k právě řečenému se domnívám, že existuje několik dobrých důvodů, proč by měli čeští monarchisté tuto akci podporovat a v ideálním případě se jí i zúčastnit, a tím přinejmenším demonstrovat vůli po snížení umělých potratů a představit možnosti, jak se jim vyhnout:

  1. Především, pevně věřím tomu, že potrat považujeme za principiální problém všichni. Je narušením přirozeného vývoje, kdy z početí vzejde dítě, jež po jistou dobu dospívá v těle matky a poté se narodí.
  2. Celá naše civilizace je postavena na úctě ke každé jedné osobě, jež je brána jako nenahraditelná. Potratem jsou tyto osoby (byť třeba ještě nejsou zcela vyvinuté – to však lze říci i o již narozených dětech) zničeny, aniž by spatřily světlo světa. Samy přitom za to nijak nemohou.
  3. Je zjevné, že řada matek podstupuje potrat pod tlakem. Tlakem okolí, včetně partnera a otce dítěte, tlakem vlastních obav, často vyvolaných špatnou ekonomickou situací, která může být i jen domnělá. Je nutno také poznamenat, že je prokazatelným faktem, že žena se v těhotenství nachází z důvodů hormonálních změn ve zvláště zranitelné situaci. Že ženy podstupují potraty z důvodu, že jsou do nich tlačeny, je nepřijatelné. Je zajisté dobře, že na tyto situace reaguje trestní právo, ale trestní represe sama o sobě tento problém neřeší. Je třeba osvěta.
  4. V podstatě čistě ekonomickým argumentem je, že děti, jež se kvůli potratům nebudou moci narodit, jednou budou chybět. Už nyní česká ekonomika strádá pod nedostatkem pracovníků a tato situace se bude ještě více zhoršovat, jak budou do důchodu odcházet silné ročníky ze 70. a 80. let.
  5. Podporou pro-life aktivit následujeme příklad, jež nám poskytuje řada představitelů panovnických domů. Ludvík Antonín de Bourbon, vévoda z Anjou (francouzskými legitimisty zvaný též Ludvík XX.) je každoročním účastníkem Pařížského pochodu pro život. Lord Nicolas Windsor, nejmladší syn vévody z Kentu a bratranec krále Karla III., je hlasitým podporovatelem práva na život. Nelze samozřejmě opomenout pro-life postoje Jeho císařské a královské Výsosti, korunního prince Oty, stejně tak jeho syna Karla, současného dědice trůnu. A nakonec je nutno zmínit především belgického krále Balduina I., jenž se roku 1990 raději nechal belgickou vládou prohlásit za neschopného vládnout, než aby podepsal zákon legalizující potraty. Podobně o 18 let později lucemburský velkovévoda Jindřich odmítl dát souhlas se zákonem umožňujícím euthanasii (kterýžto krok se rovnal vetování tohoto zákona), a to ačkoliv to v konečném důsledku vedlo ke změně ústavy a omezení jeho pravomocí.

Mgr. Vojtěch Círus

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

Pozvánka na Pochod pro život

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: