Členské příspěvky

Členské příspěvky

Výše členského příspěvku od roku 2020

Roční příspěvek pro členy a registrované sympatizanty Koruny České:

Základní (řádný) příspěvek 750,-Kč
Snížený příspěvek (studenti, invalidní a starobní důchodci) 300,-Kč
Příspěvek pro manželské páry  500,-Kč / osoba (1000,-Kč / pár)

V případě, že využíváte či chcete začít využívat měsíční platby členských příspěvků jsou částky měsíčních plateb následující:

Základní (řádný) příspěvek 75,-Kč
Snížený příspěvek pro studenty, invalidní a starobní důchodce 30,-Kč
Příspěvek pro manželské páry  50,-Kč / osoba (100,- Kč za manželský pár)

Platební údaje:

Číslo účtu:  333311333 
Kód banky: 2010
Částka: viz. výše členského příspěvku
Variabilní symbol: členské číslo či datum narození
Specifický symbol: 111(+aktuální rok)
Zpráva pro příjemce: uveďte vaše příjmení a aktuální rok platby

Příspěvky registrovaných příznivců:

Z důvodu dodržování legislativy, je nutné, aby příspěvky registrovaných příznivců byly zasílány na účet: 2700765126/2010, s tím, že do poznámky pro příjemce musí být uvedeno: dar na provoz a jméno a příjmení registrovaného příznivce. Příspěvky členů mohou být dále posílány na účet původní.