Jaromír Vrána

Jihočeský kraj

Jaromír Vrána

Medailonek:

Povoláním finanční, účetní a daňový poradce, kontrolor a auditor s mnohaletými zkušenostmi ve státní správě. V současnosti pracuje již jen na částečný úvazek např. jako daňový poradce pro příspěvkové organizace Města Tábora nebo pro Svazek měst a obcí okresu Tábor a zbývající čas věnuje svým koníčkům – historii, filosofii, spisovatelství, politickým a sociologickým úvahám a obnově zemanského sídla ROHOZOV, kde v 18. a 19. století žili jeho předkové a jehož historii v průběhu života detailně zpracoval. 

Narozen 1944 v Praze v rodině pražského advokáta, novináře a spisovatele, trvale hlášen Tábor, ženatý, 2 děti ( už dospělé, vysokoškolsky vzdělané, působící v oblasti státní správy ).

Dlouholetý předseda místní společnosti Koruny České pro Tábor a v podstatě i jihočeský region. Dlouhodobě se zabývá sociologickými otázkami života společnosti, je žákem známého českého sociologa Prof. Jana Taubera. Jím byl osloven, aby zvolil dráhu vysokoškolského asistenta na jím tehdy v roce 1968 vedené katedře, avšak v ovzduší nastupující normalizace zvolil raději praktické zaměstnání s nižším tlakem politických deformací a filosofii a historii se věnoval skrytě a samizdatově, zato však svobodně.   

Mimo politickou sféru působí jako filosof, spisovatel, sociolog. Jeho díla, např. Kronika Rohozova, Záhady našich nejstarších dějin aneb vznik ČESKÉ OTÁZKY z hlediska rodopisného, sborník trampských povídek z období normalizace „ Nejedu ven „ , jedna z prý nejlepších sociologických studií o fenoménu českého trampingu „ Povídání o trampingu „ ,  řada úvah filozofických na téma jím formulované Teorie Dimenzí, například „ Jak vidím svět „ – neboť Teorie dimenzí navazuje na dílo Alberta Einsteina a jeho teorii relativity, „ Slovo = Program „ , „ Definice normality „, , Eseje a aforismy atd., atd. 

Protože většinu svých děl napsal ještě v období komunismu, jsou tato díla k dispozici hlavně  v Praze, v knihovně LIBRI PROHIBITI. Jasně, dnes částečně i na internetu. V nové době o něm vyšla stať v roce 2020 v knize Zámečky a tvrze jižních Čech aneb jak se na nich dnes žije, díl 3., a v roce 2021 vyšel výběr z jeho trampských povídek „ Nejedu ven „ s krátkou bibliografií.   

V politické oblasti se zaměřuje na otázky jak v praxi skloubit život moderní společnosti, při úvaze monarchistického uspořádání, které považuje jako vhodný kontrolní prvek k parlamentní demokracii, a současně trvale udržitelného života a rozvoje. Chápe obavy, jaké mají v současnosti např. p.Robert Šlachta, Doc. Petr Robejšek, představitelé SPD, Trikolory,  a podobných opozičních uskupení.    

www.korunaceska.cz          mail: jaromir.vrana@seznam.cz

Podpisový plakát k vytištění

Kandidát č.1

Ing. Jaromír Vrána

muž , 65

filosof a spisovatel, emeritní auditor královského města Tábor, obnovitel zemanského statku Rohozov