Bc. Jan Slípka

Liberecký kraj

Medailonek:

Nar. v září roku 1987 v Liberci; trvalé bydliště: Liberec; rodinný stav: ženatý; 2 děti.

Členem Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska jsem od roku 2018; sekretář místní společnosti KČ Jizerské hory.

Kandidát č.3

Bc. Jan Slípka

muž, 34

Aktuálním povoláním odborný referent všeobecné správy vnitřních věcí státu na odboru správním a živnostenském MML.