Článek

Monarchie v ČR aneb jak by vypadal přechod z republiky na království

2020 10 28 prohlaseni 28 rijen

Monarchie byla na našem území od nepaměti (tj. přinejmenším od 9. století) do roku 1918. České království bylo vždy klíčovou částí Svaté říše římské, později Císařství rakouského. První známou vládnoucí dynastií byli Přemyslovci, poslední vládnoucí dynastií byli jejich nejbližší žijící potomci, rod Habsbursko-Lotrinský. Je zavedení monarchie v ČR v dnešní době reálné? A pokud ano, jak by došlo k přechodu na formu státního zřízení, v jehož čele stojí panovník?

Nejprve si blíže popišme samotný způsob řízení země, kdy je hlavou státu panovník.

Co je to monarchie a čím je typická

Monarchie představuje formu vlády, v níž je panovník symbolem státu a jeho svrchovanosti a vládne doživotně nebo do své abdikace, a to absolutně nebo omezeně ústavou. 

Následnictví obvykle bývá dědičné (na základě dynastického původu), ale existují také volené monarchie (panovník je volen určenou skupinou šlechty). Nicméně výhodou dědičné monarchie je okamžitá návaznost vlády, kdy do čela království nastupuje nejstarší potomek, nebo jiný následník, který je znám již před svým nástupem na trůn. Jistě znáte známou frázi „Král je mrtev, ať žije král“.

Král však zdaleka není jen jakýmsi znakem monarchie, ale má celou řadu neoddiskutovatelných předností. Navíc je vrchním velitelem armády, povyšuje do šlechtického stavu, jmenuje soudce a osobně přijímá přísahu nově zvolených poslanců a senátorů. Má ale samozřejmě mnohem více povinností, které vyplývají z jeho pozice.

Je moderní monarchie na našem území reálná?

My si myslíme, že ano. I když byl český stát v této formě vlády naposledy před přibližně 100 lety, nic nebrání jejímu opětovnému zavedení v moderní podobě.

Práva a výsady současných poslanců a senátorů včetně jejich doživotní imunity a možností prohlásit za právo cokoli, co jejich většina prosadí, i když s tím velká část občanů nesouhlasí, jsou jen špičkou ledovce. Ani král neměl tolik moci, jako mají nyní tito lidé, kteří rozhodují o směřování a prosperitě země.

Kdysi, a je tomu tak i v současných monarchistických státech, nebyly zákony a řády vymýšleny pro dosažení momentální prosperity, ale byla to zkušenostmi prověřená pravidla

Proč podporujeme monarchii

Postup změny státní formy z republiky na monarchii

Netvrdíme, že půjde tuto zásadní změnu provést ze dne na den, nicméně je to možné. Ani Řím nepostavili za jeden den. Postupnými kroky se k vybudování království lze dopracovat.

Kroky v rámci přechodného období

 1. Zvolení Ústavodárného shromáždění, které se postará o další kroky.
 2. Vypracuje novou Ústavu zemí Koruny české.
 3. Jmenuje regenta, který bude realizovat nezbytně nutné množství působností v zastoupení panovníka.
 4. Přijme nový zákon o státních symbolech.
 5. Povede jednání o podmínkách převzetí trůnu a o jeho konkrétní realizaci.

Další nezbytné změny

 1. Obnova historických celků: Království české, Markrabství moravské a Vévodství slezské a oddělení samosprávy a státní správy.
 2. Úprava vzniku členství v Senátu: třetina volbou, třetina z titulu funkce (rektoři největších universit, předsedové zemských sněmů, primátoři největších měst apod.), třetina z titulu povýšení do šlechtického stavu.
 3. Úprava pravidel pro volby do Poslanecké sněmovny – odstranění dvojité hranice pro vstup do PS..
 4. Revize právního řádu a jeho sjednocení a zpřehlednění.

Více o vyvolaných ústavních změnách najdete ve volebním programu Koruny České.

Co by zavedení monarchie v ČR znamenalo pro její občany?

„Především by se do české politiky začala vracet noblesa a důstojnost, kterou aktuálně tak bolestně postrádáme. Ať se nám to líbí nebo ne, je strašně důležité, jaké mantinely a móresy hlava státu nastavuje, a my v této disciplíně naléhavě potřebujeme pozitivní vzory. Neméně důležité je, že panovník národ stmeluje, na rozdíl od prezidenta, který z podstaty věci bude vždy rozdělovat,“ vysvětlil Radim Špaček, předseda Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska.

Seznam 12 monarchistických států v Evropě

 • Andorrské knížectví (francouzský prezident Emmanuel Macron a urgellský biskup Joan Enric Vives Sicília)
 • Belgické království (král Filip)
 • Dánské království (královna Markéta II.)
 • Lichtenštejnské knížectví (suverénní kníže Hans Adam II.)
 • Lucemburské velkovévodství (velkovévoda Jindřich)
 • Monacké knížectví (suverénní kníže Albert II.)
 • Nizozemské království (král Vilém Alexandr)
 • Norské království (král Harald V.)
 • Španělské království (král Filip VI.)
 • Švédské království (král Karel XVI. Gustav)
 • Spojené království Velké Británie a Severního Irska (královna Alžběta II.)
 • Městský stát Vatikán (papež František)

Jak vidíme ve fungujících evropských monarchiích, lidi se dokážou spontánně společně radovat, např. když má britská královna narozeniny, nebo když se narodí nový člen královské rodiny. Sjednocovat v radosti republika neumí vůbec,“ doplnil Radim Špaček, předseda Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska.

Zavedení monarchie v ČR by zemi vrátilo k tradici, slušnosti a stabilitě, které během posledních let poněkud zchřadly. Vlivem pandemie COVID-19 se navíc česká společnost rozpadla na několik táborů, které je potřeba znovu stmelit a dodat jim víru v lepší zítřky, nikoliv však planými sliby, nýbrž konstruktivními kroky a postupy.

Novinky v Koruně České

Koruna Česká – Volební program 2021

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: