Článek

Stanovisko místní společnosti Koruny České v Praze 4 k DPH ke knihám

Stanovisko místní společnosti Koruny České v Praze 4

MS Praha 4 je důrazně proti zvyšování sazby DPH u knih a časopisů. Knihy jsou součástí
kultury země; český národ je charakteristický svou vysokou literární kulturou a v těžkých
dobách se vždy uchyloval ke knize – česká literatura má velkou zásluhu na přežití národa.
Vzpomeňme dobu velkomoravskou, veleslavínskou, vzpomeňme Komenského, Balbína,
Dobrovského. Uvědomme si význam Havlíčkův. Zvýšení DPH považujeme za výsměch těmto
tradicím, který nelze v žádném případě omluvit finančním stavem země. Literatura na tomto
stavu vinu nenese!

Vzhledem k tomu, že již několik let dochází ke stagnaci až úpadku knižní a časopisecké
produkce a literatura včetně periodik se stává obyčejným občanům stále nedostupnější, jsme
toho názoru, že knihy a časopisy by měly být od DPH zcela osvobozeny.
Nejméně dvanáct zemí EU má tři sazby DPH – kromě sazby základní ještě dvě snížené pro
služby, různě pro potraviny a léky, 8 zemí má potraviny a léky zařazené v nulové sazbě a
Britové od DPH osvobozují navíc i knihy, zdravotnické pomůcky, oděvy a obuv pro děti mladší
10 let, hnojiva a krmiva, takže to jde i v EU, potažmo v Evropě! Zbývá dost možností, kde by
se mělo více šetřit! Ve státě, kde kvete korupce a rozkrádání státního rozpočtu, je takovéto
opatření zločinem.

Miroslav Krupka
předseda MS KČ Praha 4

Bohumil Šourek
místopředseda MS KČ Praha 4

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: