Článek

Otevřený dopis MS KČ Praha 4 a Ostrava ke kauze Schwarzenberg-Bátora

Adresáti:            
P. Nečas, předseda vlády
K. Schwarzenberg, ministr zahraničí
P. Hubka, Národní bezpečnostní úřad
J. Dobeš, ministr školství

Místní společnosti Koruny České v Praze 4 a v Ostravě jsou znechuceny pokračující mediální kampaní proti řediteli personálního odboru MŠMT a předsedovi občanského sdružení Akce D.O.S.T. panu Ladislavu Bátorovi, přestože byl příslušnými státními institucemi prověřen a disponuje vysokým bezpečnostním osvědčením. Zatímco stát tedy považuje p. Bátoru za naprosto důvěryhodnou osobu, média neustávají v honbě, kterou stupňují k nechutné hysterii. Jediný závěr, který je možno v kauze učinit je ten, že se jedná o cílenou politickou kampaň s cílem očernit politicky nevhodnou osobu. Kdo stojí v pozadí této kampaně?

Jako smutnou skutečnost konstatujeme, že ke kampani se v různé míře připojují i vysocí političtí činitelé včetně premiéra p. Nečase. Tito politici za své výroky, i kdyby jejich důvodem byla neinformovanost, nesou plnou politickou zodpovědnost. Mají totiž všechny prostředky k tomu, aby vždy vycházeli z ověřených informací, nikoliv z tvrzení médií. Svým postojem zpochybňují i samotný výsledek bezpečnostní prověrky orgánem k tomu způsobilým a znedůvěryhodňují tak státní aparát jako celek.

Jako monarchisté pokládáme za nejsmutnější skutečnost to, jakou úlohu v ní hraje představitel starobylého a ctihodného knížecího rodu, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Byl to totiž jeho výrok, který předcházel médii přetřásané reakci Ladislava Bátory a který považujeme nejen za nehodný jeho postavení ministra, ale především jeho zodpovědnosti k vlastnímu rodu a příslušnosti k šlechtě. V tomto faktu vidíme především závazek šlechetného jednání. Od jejích příslušníků očekáváme, že budou podávat především příklad dobrého chování a nebudou se svými výroky podbízet lůze – jak bohužel až příliš často z úst p. Schwarzenberga slýcháme. V této souvislosti reakci p. Bátory zcela chápeme. Považujeme ji za přiměřenou, neboť její úroveň v žádném případě není nižší. Má-li se p. Bátora omlouvat, měla by jeho omluvě předcházet omluva p. Schwarzenberga.

V závěru vyjadřujeme velké znepokojení nad stavem veřejných sdělovacích prostředků, nad tím, jaký tlak opakovaně mainstreamová média vyvíjejí na určité osoby, které se jim z nějakého důvodu nelíbí a jak jim podléhají političtí představitelé. Připomeňme vedle současné antibátorovské kampaně, trvající již téměř rok, ostudnou kampaň proti panu Jiřímu Čunkovi, jehož nevina byla již prokázána (což média zmínila jen velmi okrajově – zřejmě aby nenarušila již ovlivněné mínění veřejnosti), připomeňme kampaň proti Romanu Jochovi, jakmile se měl stát poradcem premiéra, připomeňme setrvalou kampaň proti prezidentu republiky, v níž se neštítí doslova ničeho ani tzv. veřejnoprávní média. Vzhledem k tomu, že ve stejné chvíli titíž novináři pomíjejí mnoho osob s velmi pochybnou minulostí, kteří v klidu pracují na ministerstvech a nejrůznějších státních úřadech, dokazuje to, že tyto dlouhodobé a vyčerpávající kampaně jsou řízeny silami, jež stojí proti zájmům národa. Stále častěji se nám vybavují politické procesy 50. let minulého století a chceme věřit, že stát včas najde prostředky, jak tomuto trendu, tolik nebezpečnému pro demokracii zabránit.

Miroslav Krupka, předseda MS KČ Praha 4

David Hibsch, předseda MS KČ Ostrava

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: