Článek

Zdravice předsedkyně Černožluté aliance na generálním sněmu Koruny České

Na XXVIII. generálním sněmu Koruny České byli mezi zahraničními hosty již tradičně také zástupci Schwarz-Gelbe Allianz, naší spřátelené monarchistické organizace z Rakouska.


Pozdrav Vás Bůh, dámy a pánové, milí přátelé monarchie.

Chtěla bych srdečně poděkovat za pozvání na Generální sněm Koruny české. Je mi ctí, že mohu být zde v Praze, odkud také pocházela rodina mého dědečka. Jmenuji se Nicole Fara, a mé dívčí jméno je ostatně Kollin – podle českého města s významnou historií. Jsem předsedkyní Černožluté aliance, organizace rakouských monarchistů. Pokládáme se za politický spolek, jehož cílem je změnit demokratickou cestou státní formu v Rakousku na monarchii.

Rok 2019 byl v Rakousku ve znamení vzpomínkových akcí ke stému výročí dohod, uzavřených na pařížských předměstích. To bylo také tématem Černožluté aliance na II. evropském monarchistickém kongresu, který se konal 9. listopadu ve Vídni, v Parkhotelu Schönbrunn. Ten kdysi sloužil k ubytování hostů císaře Franze Josefa.

Z médií nás letos v létě zvláště překvapila švýcarská televize. Přinesla příspěvek o „Císařských dnech“ v lázních Ischl a provedla se mnou u našeho informačního stolu interview na téma monarchie v Rakousku a voleb do Národní rady, konaných koncem září. Přitom vyslovili politování, že se Černožlutá aliance tentokrát voleb nezúčastnila, byli by nás jinak provázeli celým předvolebním obdobím.
Jinak bylo na pořadu dne nepříliš potěšitelné téma Zákona o zrušení šlechty v Rakousku. I když se zde jedná o zákon z roku 1919, je aktuální i dnes. Tak není v současné době zbaven svého „von“ a odsouzen za jeho použití pouze Karel Habsbursko-Lotrinský (který se ostatně bude dále zasazovat o zachování predikátů), ale především o příslušníci nižší šlechty. Ti jsou v současnosti zbavováni svých predikátů, pro něž za monarchie po celý svůj život věrně sloužili svému císaři jako úředníci. Namísto odměny za to obdrželi dědičný jmenný přívlastek „von“. Uběhlo jen několik málo let, než Zákon o zrušení šlechty odňal těmto poctivým a věrným Rakušanům tuto odměnu za jejich celoživotní službu. Navzdory tomu však náš zapisovatel, Petr hrabě ze Štolberku-Štolberku, figuruje v soupisu členů našeho spolku, Černožluté aliance, včetně svého šlechtického titulu. Neuznali mu pouze predikát „z“. Černožlutá aliance se proto zasazuje o to, aby tento zákon z roku 1919 po právu zmizel.

Na listopadovém monarchistickém kongresu o tom referoval Petr hrabě ze Štolberku-Štolberku ve

svém příspěvku pod pracovním titulem „Diskriminace šlechty – kde zůstala její lidská práva“. Arcivévoda Ulrich Habsbursko-Lotrinský přednášel o vdovském a sirotčím fondu z roku 1919. Zcela správně se zmínil o tom, že není biologicky možné, aby dnes ještě existovali nějací jeho uživatelé. Fond však přesto nadále vyplácí každý rok miliónové částky jako výnosy z kapitálu. On se ptá, kam tyto peníze plynou. Pro Vaši informaci: Vdovský a sirotčí fond byl vytvořen po první světové válce ze soukromého majetků Habsburků jako odškodnění pro obyvatelstvo.

K vlastnímu tématu kongresu: 100 let od smluv, uzavřených na pařížských předměstích

Prof. Dr. Lothar Höbelt jako historik referoval o smlouvě ze St. Germain a nesmyslném rozkouskování Rakousko-Uherska na mnoho malých vícenárodnostních států, Dr. Wedrac mluvil o postoupení (prodeji) Jižních Tyrol Itálii, uskutečněném zeměmi Dohody, a Dr. Klestenitz přednášel o tragických důsledcích Trianonské dohody.

Maďarský velvyslanec, Andor Nagy, nás mile překvapil svou zdravicí, nemohl se však kvůli neodkladným termínům kongresu zúčastnit osobně.

Na kongres se dostavila se četná monarchistická sdružení z Evropy, jako např. z Bulharska, Rumunska. Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, ale i z Ameriky, a letos poprvé i z Ruska. Diskutovali zde o svých problémech, ale i o šancích, které by v jejich zemích mělo uplatnění monarchistických principů v politice. V současné době právě vzniká Černožlutý spolek vysokoškolských studentů (Schwarz-gelbe Hochschülerschaft). V roce 2021 by se chtěli s podporou Černo-žluté unie vstoupit s monarchistickou kandidátkou do voleb Rakouského studentského spolku.

Opět byla vedena diskuze o myšlence vytvoření celoevropskou zastřešující organizaci monarchistů – to se poznenáhlu stává jedním z hlavních cílů evropských kongresů. V listopadu příštího roku se ve Vídni bude konat další kongres. Na přípravě témat právě pracujeme.

Letos jsme se jako každoročně zúčastnili pochodu za monarchii, uspořádaného k 28. říjnu. Od příštího roku bychom chtěli více a těsněji spolupracovat s Korunou českou a pořádat další společné akce. Již se velmi těšíme se na budoucí společné projekty.

Se slovy: Viribus Unitis!

Vřelé díky za Vaši pozornost.

Nicole Fara

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: