Článek

Slovo čestného předsedy k Pochodu za monarchiii

Slovo čestného předsedy Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a spoluzakladatele tradice každoročního Pochodu za monarchii:

Vážení monarchisté a příznivci vznešené myšlenky návratu legitimního panovníka na trůn jeho předků, dámy a pánové,

zvu vás srdečně, upřímně a zároveň naléhavě VŠECHNY, členy i nečeleny KČ, členy všech spřátelených a podobných hnutí, spolků, skupin, bez ohledu na to, zda jste byli, jste nebo budete voliči Koruny České, bez ohledu na to, zda vůči ní máte nebo nemáte jakékoliv výhrady. Pochod nikdy nebyl, není a nebude prvoplánovou ( ba ani druhoplánovou) propagací KČ, ale přednostně, ba troufám si říci, že výhradně, propagací a zviditelněním naší společné myšlenky a našeho společného cíle, zcela v duchu hesla Viribus unitis – Spojenými silami! Neméně naléhavě doporučuji a přimlouvám se za to, abyste přišli v civilním, běžném oblečení. Ke všem spolkům vojenské historie, jež jakkoliv uctívají naši slavnou královskou a císařskou minulost, chovám nejhlubší možnou úctu, jejich akcí se rád účastním a jejich zásluhy např. ve věci důstojného uctění památky našich dědů a pradědů, kteří ve Velké válce zůstali věrni Bohu a králi, považuji za nesporné a jejich činnost za nenahraditelnou. Nejednou jsem je hájil proti jednostrannému obviňování z passéismu, přehnané nostalgie atd. Nicméně Pochod má být zaměřený především do budoucnosti a má oslovit přítomnost. Má dokázat, že monarchie PATŘÍ do 21. a všech budoucích století, a že to není ona, kdo je mrtvým, přežitým muzeálním exponátem! Tím budiž dříve nebo později republika!

Tak, prosím, přijďte! Rex numquam moritur – Král nikdy neumírá ! Viribus unitis!

Václav Srb

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: