Článek

Projev Lumíra Aschenbrennera na sněmu Koruny České

Jedním z hostů generálního sněmu KČ byl také senátor Lumír Aschenbrenner, který vystoupiljako zástupce ODS a zároveň jako náš koaliční senátor.


Vážený pane předsedo,
vážené dámy, vážení pánové, vážení zahraniční hosté,

dovolte mi nejprve poděkovat za možnost na Vašem XXVIII. Generálním sněmu Koruny České vystoupit.

Své vystoupení rozdělím do dvou částí.

V té první jsem pověřen předsedou ODS panem profesorem Fialou, abych Vám tlumočil jeho pozdrav. Když jsem se dotazoval, zda má pozdrav obsahovat nějaké konkrétní sdělení, byl jsem informován, že obsah je ponechán zcela na mém uvážení.

I napadlo mi, jaké by asi bylo překvapení našeho předsedy, kdyby se zítra z médií dozvěděl, že ODS nabízí Koruně české spolupráci na celostátní úrovni.

Ale protože svoboda je spojena s odpovědností, nezneužiji ji a pouze Vám jménem pana profesora Fialy popřeji mnoho úspěchů ve Vaší činnosti.

 

Ve druhé části mého vystoupení již budu mluvit přímo za svoji osobu. Před několika dny jsem byl společně s Vaším předsedou, panem RNDr. Radimem Špačkem, na jednání o pokračování své senátorské koaliční spolupráce u místopředsedy ODS RNDr. Miloše Vystrčila.

Na tomto setkání byla vyjádřena oboustranná vůle v této spolupráci pokračovat. Nevím, zda je třeba tuto dohodu ještě projednat nějakým orgánem Koruny české? Vidím, že Váš pan předseda vrtí hlavou, že ne a já tomu tedy přizpůsobím svůj další projev.

Kdyby ano, byl bych více sliboval, teď budu tedy spíše více děkovat.

Chtěl bych poděkovat za spolupráci všem třem Vašim předsedům, se kterými jsem měl tu možnost a čest za uplynulých pět let spolupracovat. Speciální poděkování pak patří Vašemu místopředsedovi, panu JUDr. Krátkému, který se podílí na chodu mojí senátorské kanceláře a Honzovi Drnkovi, který se podílí na koncepci vícera mých veřejných vystoupení. Na tom dnešním nikoliv, a proto je takové, jaké je.

Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku na okraj. Při ohlédnutí zpět jsem si uvědomil, že Vašich Generálních sněmů jsem se v posledních letech zúčastnil dokonce častěji, než Celostátních sněmů ODS. Doufám, že důvod je navštěvovat bude i v budoucnu.

Přeji Vám krásné vánoční svátky a nám všem mnoho úspěchů v příštím roce!

Váš poloviční senátor

Lumír Aschenbrenner

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: