Článek

XXI. GENERÁLNÍ SNĚM KORUNY ČESKÉ – aktualizováno

Pozvánka na XXI. generální sněm Koruny České a na související akce

sobota 24. listopadu 2012 od 10:15 hod.

budova Českého svazu vědeckotechnických společností

Novotného lávka 5, Praha 1

09:30 – 10:15                    Registrace, placení příspěvků, předávání členských legitimací, odznaků, apod.

10:15        SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (Svatováclavský chorál), představení hostů, zdravice hostů

 

Zahájení pracovní části sněmu – schválení programu, volba skrutátorů a pracovních komisí

Zpráva předsedy o činnosti strany a Předsednictva

Zprávy zemských hejtmanů o činnosti zemských společností

Zpráva předsedy o hospodaření strany

Zpráva Dohlédací komise

Diskuse k předneseným zprávám

         Oběd (cca 13:30)

   Pokračování diskuse (bude-li potřeba)

Volební blok:

Hlasování o důvěře předsedovi

Potvrzení volby MZH

Volba ČZH

Doplňovací volby členů P KČ

Změny Stanov

Závěrečné usnesení a slavnostní zakončení sněmu

17:30 – ???                     NEFORMÁLNÍ A PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ

Sobotní mše sv. před sněmem:

Sněmu bude v den jeho konání 24. listopadu předcházet mše sv. ku cti našich panovníků Karla IV. a Marie Terezie a na přímluvy blahoslaveného císaře a krále Karla I., ke 100.výročí narození JCKV  Otty a za všechny mrtvé i živé členy Arcidomu a všechny naše panovníky  v kostele svatého Františka Serafínského (z Assisi) na Křížovnickém náměstí  od 9.00 hod. Celebruje P. Pavel Baxant, Křížovník, bratr biskupa litoměřického. Zpěvem doprovází p. Michal Lieberzeit, operní pěvec a člen Koruny České

Sněmu předchází již v pátek 23. listopadu 2012:

Pozor, změna času:

15:00 Uctění památky našich panovníků v bazilice sv. Jiří ( sv. Ludmila ) a v katedrále sv. Víta ( krypta s hrobkou většiny našich panovníků a kaple sv.knížete Václava – běžně nepřístupné ).Provází člen Koruny České, význačný odborník na tuto tematiku p. PhDr.Michal Lutovský– Sraz přihlášených účastníku v 14.55 na III.nádvoří Pražského hradu, pod balkonem, naproti katedrále

cca 16:00 – 17:30                    Lesk a sláva Prahy knížecí, královské a císařské, bída Prahy republikánské. Procházka Prahou s výkladem předsedy KČ Václava Srba. Účast volná, sraz před 1. bránou Pražského hradu na Hradčanském náměstí

od cca 18:00  Společné posezení, neformální diskuse ve vinárně U Posledního soudu, Jagellonská 8, Praha 3 – Královské Vinohrady

Po Sněmu následuje v neděli 25.listopadu 2012:

Společný výlet na Karlštejn – od 13.30 je prohlídka Kaple sv. Kříže, skvostu sakrální gotické architektury, jemuž na světě není rovno (vstupné 200,-Kč , počet míst omezen ! ).

 Sraz přihlášených účastníků u dolní brány hradu ve 13.15

N.B.! Přihlásit se na návštěvu míst věčného odpočinku našich panovníků a prohlídku kaple sv. Kříže je nutno do 21.11.2012. Do téhož termínu lze objednat ubytování ve slušném hotelu za cca 300-400 na osobu s bufetovou snídaní za noc:na telefonu 603 412 671 (pouze SMS, prosím ! ) nebo na e-mailu info@pragamagica.czs uvedením jména, příjmení, adresy, mobilního telefonu a e-mailu.

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: