Článek

Výroční poutní mše svatá u bl. Karla nad Branišovem 24. června 2021

07 24 branisov pozvanka

Zveme na výroční poutní mši svatou v kapli blahoslaveného Karla Rakouského nad Branišovem u Kdyně, konanou u příležitosti výročí posvěcení kaple.

Mše svatá v tradičním ritu bude sloužena v sobotu 24. 7. 2021 od 14 hodin.

Kaple blahoslaveného císaře Karla I. je nevelká poutní kaple na louce poblíž pramene říčky Andělice nad vesnicí Branišov, asi 700 m nad mořem, v malebné pošumavské krajině nedaleko města Kdyně.

Byla vystavěne na soukromé náklady a prací rodiny Nejdlových s přispěním dalších dobrodinců v letech 2008–10. Jejich snahou bylo šířit uctívání bl. Karla Rakouského, seznamovat širší veřejnost s jeho osobou a s kladnou rolí rodu Habsbursko-Lotrinského v českých dějinách. Kaple byla posvěcena 24. července 2010, jako první církevní stavba v Českých zemích zasvěcená blahoslavenému císaři a českému králi Karlovi I. Rakouskému, šest let po jeho blahořečení v roce 2004.

Kaple je určena k příležitostnému slavení tradiční římské liturgie. Mše svatá je zde slavena vždy u příležitosti výročí jejího posvěcení a ve svátek blahoslaveného císaře Karla I. z domu Rakouského, 21. října. Kaple si díky svému umístění u turistické trasy v místě dalekých výhledů získala oblibu rovněž jako turistická zajímavost.

Kapli najdete zde: https://mapy.cz/s/2PZns

 

07 24 branisov pozvanka

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: