Článek

Slavnost vystavení ostatků bl. Karla I. veřejné úctě

Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem (Řádem bratří Panny Marie Jeruzalémské) po dlouhých jednáních záskala na svátek sv. Václava dne 28. 9. 2012 ostatek tohoto posledního českého krále.

Slavnost vystavení ostatků veřejné úctě proběhne dne 9.6.2013.

 

Program :

10:30 hod – pontifikální mše svatá spojená s biřmováním a vystavením ostatku bl. císaře Karla I. Celebruje metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Msgr. Jan Graubner. Kostel sv. Gotharda, Bouzov.

15:00 hod – otevření skromné výstavy k připomenutí osobnosti bl. Karla, místo konání Hrad Bouzov.

16:00 hod – přednáška historika PhDr. Jiřího Raka na téma osobnosti bl. Karla I., místo konání Hrad Bouzov – Remíza.

alt
 

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: