Článek

Seminář 100 let od konce monarchie – videozáznam a fotografie

Seminář v Akademii věd Praha, který pořádala dne 29. 11. 2018 Koruna Česká. Přednášky pronesli Milan Hlavačka, Petr Placák,  Jaroslav Šebek, Petr Nohel, Jan Urban a Roman Joch. Seminář zorganizoval a moderoval Radim Špaček.

Fotogalerii ze semináře si můžete prohlédnout zde: https://www.rajce.net/a15784017

Za pořízení fotografií a videozáznamu děkujeme členovi KČ Zdeňku Martínkovi.

Sociální a politické trendy směřující ke konečnému osudu monarchie

Přednášející prof. PhDr. Milan Hlavačka, Csc. Ústav českých dějin FF UK.

Koruna jako idea

Přednášející Mgr. Petr Placák, spisovatel a historik. Ústavu pro studium totalitních režimů.

(náhrada za přednášku Pavla Běliny)

Vztah církve a státu po vzniku republiky

Přednášející doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. Historický ústav Akademie věd.


Klíčové momenty ve vývoji českého nástupnického práva

Přednášející Mgr. et Mgr. Petr Nohel, Ph.D. Univerzita Karlova.


Republika aneb ztráta důstojnosti

Přednášející Jan Urban, novinář a pedagog. New York University.


Bylo prozíravé před 100 lety rozbít monarchii?
A jak je to s právem národů na sebeurčení?

Přednášející MUDr. Roman Joch. VŠE, CEVRO institut.


Diskuse a závěr

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: