Článek

Vyjádření Koruny České k průběhu presidentských voleb

Koruna Česká ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska ) se zájmem sledovala 1. kolo přímé presidentské volby. Tímto gratulujeme  Jeho Jasnosti Karlu, knížeti ze Schwarzenbergu k velmi vyrovnanému výsledku a postupu do 2. kola této volby.

Byť Koruna Česká  ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska ) i nadále považuje volbu presidenta, jako volbu čistě a výhradně republikánské instituce za nelegitimní, a za zcela protikladnou k našemu hlavnímu cíli, jímž je obnova konstituční, případně parlamentní monarchie, dovoluje si její dvanáctičlenné Předsednictvo, jakožto nejvyšší orgán mezi dvěma generálními sněmy, tímto vyjádřením požádat  členy, příznivce a sympatizanty, aby ve 2. kole presidentské volby zvážili vyjádření své podpory výše uvedenému kandidátovi formou doplnění volebního lístku JJ Karla, knížete ze Schwarzenbergu o následující úpravu :

  1. škrtnout „pro volbu presidenta“ a připsat  „pro volbu dočasného regenta v době interregna“
  2. dopsat na dolní okraj lístku  „ŽÁDÁM NÁVRAT KRÁLE“.

Takto upravený volební lístek nepozbývá své platnosti a je platným hlasem pro uvedeného kandidáta, zároveň ale je i  vyjádřením naší  trvající věrnosti králi.

Upozorňujeme, že volební lístky pro 2. kolo nebudou již zasílány poštou, ale budou přímo k vyzvednutí ve volebních místnostech ve dnech konání této volby.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: