Článek

Veřejná výzva ministru vnitra k mobilizaci národních výrobních kapacit

p. Jan Hamáček

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

 

Datovou schránkou

V Praze dne 29. března 2020

 

Věc:      Veřejná výzva ministru vnitra k mobilizaci národních výrobních kapacit

Vážený pane ministře,

v médiích jsme zaznamenali tweet, v němž konstatujete, že „neumíte zajistit sběr roušek po desetitisících od stovek českých dodavatelů“. Naše strana v současné krizové situaci pokládá takovou informaci od ministra, který je současně místopředsedou vlády za nepřijatelnou.

Připomínáme, že tradice našeho národního průmyslu sahá hluboko do období Rakousko-uherské monarchie a vzdor jeho zestátnění komunistickým režimem i mnoha nepovedeným privatizačním projektům let devadesátých a na ně navazujícím projektům orientace na „levné montovny“ má náš průmysl dosud zdravé jádro.

Je pochopitelné, že po naprostém selhání vlády při zabezpečování ochranných prostředků na počátku „koronavirové“ krize, jste je potřebovali sehnat kdekoli za cokoli, aby bylo možno vybavit lidi v první linii co nejdříve (což dodnes vázne). Přesto ale mají ČEŠTÍ občané a ČESKÉ podniky právo očekávat od ministra ČESKÉ vlády, že udělá všechno proto, aby pro ochranu obyvatel využil co nejvíce domácího potenciálu. Ostatně, vláda sice nepřiznaně, ale velmi výmluvně předvedla, že si je tohoto potenciálu vědoma, když po obrovském národním vzepětí v šití roušek podomácku, zařadila galanterie mezi obchody, které mohou mít otevřeno.

Přestože ve srovnání s chaotickým a sebestředným premiérem nebo se zcela zjevně nepoužitelným ministrem zdravotnictví vycházíte coby člen krizového štábu ještě poměrně dobře, zakládají vaše činy a výroky podezření, zda Vám zájmy Číny a čínských subjektů nejsou přednější než zájmy českého státu a jeho občanů.

Vaším úkolem, pane ministře, je hlavně chránit zájmy občanů této země, nikoli zajišťovat obchody čínským firmám. Domluvit s pomocí „hradních kontaktů“ jeden velký obchod za dlouhé peníze s čínským dodavatelem je jistě jednodušší, než zabezpečit desítky nebo stovky kontraktů s českými subjekty. Jenže ty české subjekty by tím přišly také k nějakým tržbám, takže by nemusely zavírat výrobu, nemusely by propouštět lidi, nemusely by krachovat nebo se po odeznění krize pracně oživovat, jejich zaměstnanci by nemuseli pro podporu na Úřad práce, atd. atd.

Žádáme Vás proto touto cestou o zřízení koordinačního centra, které by evidovalo výrobní kapacity roušek, respirátorů a dalších ochranných prostředků, evidovalo zdroje materiálu pro jejich výrobu a v reálném čase poskytovalo tyto informace výrobcům, zabezpečovalo smlouvy, předávací protokoly a proplácení faktur, a především zajišťovalo logistiku celé operace.

Stejně tak je možné v době krize využít kapacity našeho stavebního průmyslu k urychlené dostavbě dočasných nemocničních lůžkových kapacit, což dáváme k uvážení.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: