Článek

TS – Český zemský sněm KČ

Tisková zpráva o konání IX. českého zemského sněmu Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), ze dne 5. května 2010

 

Dne 9. května 2010 se v obci Pohleď (okr. Havlíčkův Brod) uskutečnil IX. český zemský sněm Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), který současně zahájil "ostrou" fázi volební kampaně KČ pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Sněm vzal na vědomí spuštění volebních internetových stránek KČ dostupných z adresy http://www.korunaceska.cz/, kde je mj. k dispozici aktuální volební program, složení kandidátek ve všech pěti krajích kde strana kandiduje a další volební materiály. Sněm vzal v souvislosti s přípravou voleb na vědomí, že se předsednictvo KČ rozhodlo vést tradičně kritickou, ale korektní a slušnou volební kampaň pod heslem: Dost bylo vlády neschopných, žádáme návrat krále! Volte č. 7.

Vzrůstající zájem o myšlenku obnovy monarchie v zemích Koruny České, projevující se kromě jiného lepšími aktuálními výsledky v internetových volebních anketách se strana pokusí dále zužitkovat v podzimních komunálních volbách, při obhajobě mandátů stávajících zastupitelů a zisku nových. Pro všechny typy voleb platí pro monarchisty, ve smyslu dřívějšího usnesení generálního sněmu, přísný zákaz spolupráce s extremistickými stranami typu KSČM nebo Dělnické strany.

Dále se sněm kromě volební agendy a vnitrostranických témat věnoval rovněž některým aktuálním politickým událostem, když se usnesl na vyjádření k tématům:

I. Studentských voleb, a s nimi souvisejícího dění, kde konstatoval, že

1. vítá projekt "Studentské volby 2010", který by mohl významně přispět k praktickému osvětlení demokratických principů a postupů u dospívající mládeže,

2. vyjadřuje krajní znepokojení nad nátlakem ČSSD na ředitele škol k odstoupení od projektu, zejména nad výhrůžkami středočeského hejtmana, které jsou totožné s praktikami totalitní moci v letech nejhlubší normalizace,

3. vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy stáhnout záštitu nad projektem,

4. vyslovuje úctu a poděkování ředitelům těch škol, které od projektu neodstoupily,

5. děkuje všem studentům, kteří dali svůj hlas Koruně České a srdečně je zve k aktivní účasti na prosazování monarchistických principů.

II. Postupu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, ve věci projektu "Stopy totality" u něhož

1. vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zastavit financování projektu "Stopy totality", který byl již schválen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

2. považuje toto rozhodnutí za opakované morální selhání ministryně Kopicové a vyzývá ji proto k resignaci na vedení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které může až do sestavení nové vlády řídit statutární náměstek.

III. Postupu vlády České republiky, ve věci změny osoby vládního zmocněnce pro lidská práva, kde:

vyjadřuje krajní znepokojení nad odvoláním ing. Jana Litomiského z funkce zmocněnce vlády ČR pro lidská práva, zejména proto, že bylo motivováno pouze účelovým nalezením dobře placené funkce pro M. Kocába.

Vydal:

Sekretariát českého zemského hejtmana KČ,

V Pohledi, dne 9. května 2010

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: