Článek

Tiskové prohlášení KČ na podporu Dominika Duky

Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska odmítá iniciativu skupiny, která svolává svolává demonstraci „Za církev sociálnější“ a chce tak protestovat proti Jeho Eminenci Dominiku kardinálu Dukovi, arcibiskupovi – metropolitovi pražskému a primasu českému za jeho veřejné postoje.

Stanovisko Jeho Eminence ve věci zneužívání sociálních dávek na jedné straně a bezbřehou honbou za maximálním ziskem na straně druhé je plně v souladu s katolickým učením i tradicí, které vyžadují nejen solidaritu s chudými a potřebnými, ale také zavazují k práci pro společné blaho. Slova sv. apoštola Pavla „Kdo nechce pracovat, ať nejí“ dávají plné právo k odsouzení zneužívání sociálních dávek.

Vyjádření České biskupské konference k problémům soužití s romskou menšinou ve Šluknovském výběžku je rovněž vyvážené, bez nadržování některé ze stran sporu. Chápeme, že uvážlivé, byť o něco pozdější vyjádření České biskupské konference bylo vhodnější než vyjádření pražského arcibiskupa, který v této věci navíc není místně příslušný.

Na skutečnosti, že kardinál Duka připustil, že „je jádro pravdy na tvrzení, že EU se stává protikřesťanskou organizací“, je oprávněným varováním před ovlivňováním římsko-katolické církve prostřednictvím nátlakových skupin, které stojí, fakticky nebo i formálně, mimo ni, ale mají širokou podporu sdělovacích prostředků a nalézají podporu i některých orgánů EU.

Další námitky proti J. E. kardinálu Dukovi – že se nezastal P. Tomáše Halíka proti výrokům Petra Hájka (mimo jiné proti výtkám věroučného charakteru) a udělení církevního schválení časopisu RC Monitor patří výlučně do jeho kompetence jako místně příslušného biskupa. Je na jeho zvážení oprávněnost takových kroků. Otázky pravověrnosti, ať osoby nebo časopisu, nemohou vykonávat samozvaní představitelé údajně katolických iniciativ.

Vyslovujeme podporu Jeho Eminenci Dominiku kardinálu Dukovi, arcibiskupu – metropolitovi pražskému a primasu českému, blahopřejeme mu ke jmenování kardinálem a přejeme Boží požehnání do pro jeho další službu.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: