Článek

Prohlášení Koruny české, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska k prezidentské volbě

Předsednictvo Koruny české, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska vyjadřuje své znechucení nad závěrem kampaně při volbě prezidenta České republiky. Považujeme za zcela nepřijatelné, že vítěz voleb Miloš Zeman zcela nezodpovědně proti svému protikandidátovi knížeti Karlu Schwarzenbergovi zneužil nacionalistických stereotypů a nepravdivých informací o minulosti jeho předků s cílem zapůsobit na ty nejtemnější složky národní povahy (když navíc ještě před několika málo lety veřejně hlásal tytéž názory, za něž teď knížete Schwarzenberga kritizoval). Vrcholem pak byl lživý inzerát, který v rozporu s volebním zákonem zadal v bulvárním tisku po ukončení volební kampaně ve prospěch Miloše Zemana bývalý kmenový příslušník Státní bezpečnosti. I když mnozí monarchisté s prezidentskou volbou nesouhlasí a neúčastnili se jí nebo odevzdali neplatný hlas, Karel Schwarzenberg a jeho volební tým si zaslouží uznání za to, že se nenechali vyprovokovat k podobným krokům, jaké byly použity v Zemanově zájmu. Oceňujeme i to, že kníže Schwarzenberg svou volební porážku přijal a předešel ostudě, kterou by spor o platnost volby nepochybně vyvolal.

Předsednictvo Koruny české vyjadřuje přesvědčení, že i přes noblesnost kampaně knížete Schwarzenberga přímá volba presidenta s sebou inheretně přináší nežádoucí polarizaci společnosti, a to nejenom po dobu kampaně, ale i po celou dobu působení zvoleného presidenta. Jak se ukazuje již teď, příznivci poraženého kandidáta nehodlají vítěze voleb přijmout za svého představitele, což povede k dalšímu štěpení již tak nesoudržného národního společenství.

Koruna Česká proto vyzývá relevantní politické síly, aby hledaly způsob, jak najít takovou hlavu státu, která bude národ sjednocovat, nikoli rozdělovat a bude národ nezpochybnitelně reprezentovat. Staletá zkušenost ukazuje, že takovou úlohu nejlépe plní dědičný panovník, který také může chránit národ proti excesům volených politiků. Koruna Česká nabízí řešení tohoto politického tématu – namísto dílčího vylepšování způsobu volby presidenta předložit občanům této země referendum s otázkou, zda si přejí ústavní změnu z republiky na konstituční (parlamentní) monarchii.

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: