Článek

Prohlášení Koruny České k otázce vzdání se nominace na ústavního soudce JUDr. Robertem Fremrem

Prohlášení Koruny České k otázce vzdání se nominace na ústavního soudce JUDr. Robertem Fremrem

Ve svých nedávných prohlášeních se Koruna Česká zabývala několika dle našeho názoru pochybnými rozhodnutími Ústavního soudu. Je nám líto, že mu musíme věnovat i toto prohlášení, jakkoliv se pro tentokrát netýká jeho samotné aktuální činnosti, ale za to jde o věc, která je způsobilá ovlivnit jeho fungování dlouho do budoucnosti. A zároveň vysílá nanejvýše neblahý symbolický signál o tom, jaký máme vztah k naší vlastní minulosti.

Situace naštěstí v posledních došla k asi nejlepšímu možnému závěru, k němuž celá tato trapná záležitost mohla směřovat. Ve zkratce řečeno, JUDr. Robert Fremr dle našeho názoru neměl a nemá potřebné morální kvality a mravní způsobilost, aby se stal soudcem českého ústavního soudu. Připomínáme, že byl ústavním činitelem totalitního státu, jemuž sloužil v roli předního a prominentního soudce. Nyní pomiňme, že v říjnu 1989 ještě stihl vstoupit do KSČ, aby z ní o měsíc později potichu zase rychle odešel. Jako mnohem varovnější se jeví, že v jednatřiceti letech se stal soudcem Nejvyššího soudu ČSR. Pro srovnání, v dnešní době jsou uchazeči o soudcovskou funkci rádi, pokud jsou v tomto věku vůbec soudci. Zcela jasně to svědčí o tom, že JUDr. Fremr byl dobře prověřeným mužem, na něhož se tehdejší režim mohl plně spolehnout. Pokud někdo tvrdí, že JUDr. Fremr soudil tak, jak soudil, protože musel, tak je to těžko uvěřitelné tvrzení, hraničící s ignorancí.

Výše uvedené se v posledních dnech stalo známým, včetně řady případů, kdy svou věrnost režimu osvědčil. Mravní poklesky JUDr. Fremra nelze zamést pod stůl s tím, že soudil podle tehdejších zákonů. Jak jsme ve svých časově předešlých vyjádřeních uvedli, komunistický režim byl zcela zjevně zločinný a násilný už ve své době a nelze mu přičítat legitimitu, která by jeho činitele ospravedlňovala jako muže, kteří jednali tak, jak jednali, protože jim dobové podmínky neumožňovaly jinou cestu.

Je zajisté možné, aby každý prošel jistou sebereflexí a poznáním vlastních pochybení. Hříchy mládí by neměly být důvodem k nějakému věčnému vyobcování, zároveň by však mělo být společensky nepřijatelné, aby byl pro určité funkce člověk, který významným způsobem pochybil, vhodným kandidátem. Nadto z vyjádření JUDr. Fremra nemáme pocit, že by si své minulé chyby uvědomoval, ale spíše se je snažil bagatelizovat a zakrýt.

Jsem však rádi, že i sám pan doktor Fremr dospěl k závěru, že jeho kandidatura je natolik kontroverzní, že by ÚS v žádném případě nemohl prospět. Svým způsobem to je možno označit za z jeho strany čestné řešení. Na druhé straně, celého tohoto nedůstojného divadla jsme mohli být ušetřeni, pokud by si svá minulá pochybení uvědomoval a připouštěl, přičemž by už dopředu musel nepochybně seznat, že není vhodným kandidátem.

Zároveň musíme vyjádřit své podivení nad tím, že přestože prezident Petr Pavel si k výběru ústavních soudců vytvořil celý aparát, došlo k nominaci tak problematické osoby, jako je JUDr. Fremr. Nabízí se dvojí vysvětlení. Buď tento aparát jeho poměrně snadno dohledatelnou minulost neodhalil, a pak se jedná o selhání, za které je vposledku odpovědný prezident, jako ten, kdo nominace Senátu posílá, anebo byla známá, ale někomu (snad samotnému prezidentovi) nevadila. V obou případech jde o vážnou chybu ve výkonu úřadu hlavy státu.

Je pravdou, že JUDr. Fremr byl též schválen Senátem, byť těsně. Je však nutno uvést, že zatímco prezident má celý panel odborníků, pro senátory jde pouze o jednu z mnoha agend, jimiž se zabývají. Navíc, řada z nich pravděpodobně neočekávala, že by jim byla ke schválení předložena osoba navýsost kontroverzní.

Osoba Patra Pavla byla mnohými vnímána až do jisté míry „mesiášsky“. Pomineme-li, že tato očekávání vzhledem k jeho minulosti zcela určitě neodpovídala realitě, jedná se jen o další důkaz problematičnosti samotného úřadu prezidenta, jímž se může člověk stát bez jakýchkoliv státnických a politických zkušeností.

 

V Praze dne 15. 8. 2023

Předsednictvo Koruny České (Monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: