Článek

Program pro volby do Evropského parlamentu

Konzervativní strana a Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska předkládají politický program pro volby do Evropského parlamentu v r. 2024:

 • Trvání na tzv. právu veta členských zemí Evropské unie – obecně odmítání centralistických či federalistických tendencí EU;
 • Jednoznačná podpora Ukrajiny v její obraně a snaze o obnovu územní celistvosti;
 • Jednoznačná podpora Státu Izrael v jeho obraně proti terorismu;
 • Okamžité zastavení veškeré podpory palestinských i pro-palestinských organizací s tím, že podmínkou obnovení jakékoli podpory pro nějakou organizaci je, aby tato jasně uznala právo Státu Izrael na existenci a podnikla odpovídající kroky;
 • Okamžité zastavení veškeré podpory všem nestátním neziskovým organizacím, které v některé členské zemi EU prosazují změny v oblastech, které spadají do výlučné kompetence členských států;
 • Bezpodmínečný respekt k výlučné kompetenci členských států v morálně-kulturních otázkách, zejména pak těch souvisejících s rodinou;
 • Maximalizace úsilí o ochranu vnějších hranic EU, včetně zabavování plavidel, jejichž posádka se podílí na dopravě ilegálních migrantů k břehům zemí EU;
 • Minimalizace kulturně nekompatibilní imigrace do EU;
 • Pomoc křesťanům pronásledovaným ve světě;
 • Úprava Dublinských dohod tak, aby se co nejvíce usnadnilo vracení nelegálních migrantů do zemí mimo EU;
 • Podpora členských zemí v jejich snaze o to, aby posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země probíhalo mimo území EU;
 • Budování jaderné energetiky musí mít nejméně tak výhodné podmínky, jako budování ostatních bezemisních zdrojů energie (zejména tedy OZE – obnovitelných zdrojů energie);
 • Trvání na tom, aby posuzování zátěže pro životní prostředí bralo v potaz celý životní cyklus daného výrobku či technologie – od těžby surovin po ekologickou likvidaci (zejména aby takto byly posuzovány i dnes módní technologie: větrné a solární zdroje energie, elektroauta,…);
 • Revize, resp. zrušení systému emisních povolenek a na nich postavené strategie limitace emisí, neboť zjevně a prokazatelně vede k zásadní devastaci ekonomiky a průmyslu zemí EU;
 • Dosažení dohody o transatlantické zóně volného obchodu;
 • Zastavení znevýhodňování zbrojního průmyslu;
 • Odmítnutí budování tzv. evropské armády, resp. zdvojování struktur NATO (při soustředění se na rozvoj koordinace v rámci Severoatlantické aliance).

 

KONS a Monarchisté se pro volby do EP shodli na těchto bodech, které jsou pro nás v dané chvíli zásadní. S nimi hodláme vstoupit do předvolebního vyjednávání, na jehož základě bude našimi stranami zvolena nejvhodnější strategie pro nadcházející volby. Uvítáme každého, kdo by nás v našem úsilí podpořil.

Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík, předseda

Za Korunu Českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska
Vojtěch Círus, předseda

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: