Článek

Pochod pro rodinu

Tisková zpráva Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ke Queer Pride Parade a k Pochodu pro rodinu v Brně 26.6.2010

 

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vytrvale a neústupně prosazuje ochranu tradičních hodnot vzešlých z tisíciletého vývoje evropské kulturní oblasti. K těmto hodnotám patří především: tradiční model rodiny, ideál demokracie, křesťanské hodnoty a myšlenka moderního právního státu. Jsme pro trvalou a důslednou ochranu práv menšin, ale nikdy ne na úkor většiny! Domníváme se, že naši homosexuální spoluobčané nebyli ani v nejmenším diskriminováni či jakkoli zkracováni ve svých lidských a občanských právech ani před přijetím sporného zákona o registrovaném partnerství a jsme zároveň toho názoru, že tento zákon nikterak jejich prostor svobody nerozšířil. Jsme si také jisti tím, že jejich svobodu a práva ani v nejmenším neposílí případné přijetí zákona o adopci dětí. Zajisté nehodláme napadat ničí právo pořádat jakýkoliv pochod či demonstraci. Zároveň jsme ale přesvědčeni o tom, že pořadatelé a účastníci Queer Pride parade v žádném případě nejsou opravněnými mluvčími celé homosexuální komunity a tážeme se zdvořile, co je smyslem jejich počínání a čeho hlavně chtějí dosáhnout. Vzhledem k tomu, že se již teď těší plné svobodě a všem právům, nezbývá nám než domnívat se, že pokud reklamují další svobody, vlamují se do otevřených dveří. Rádi bychom věřili, že smyslem Queer Pride Parade není snaha o homosexualizaci heterosexuální většiny.

Opakujeme, nikterak neupíráme nikomu právo shromažďovací, ale považujeme tuto akci za zbytečnou.
Naopak považujeme za velmi potřebnou a plně podporujeme paralelní akci Mladých křesťanských demokratů a Hnutí pro život – Pochod pro rodinu a výzýváme sdělovací prostředky, aby věnovaly oběma akcím pozornost úměrnou procentuálnímu zastoupení heterosexuálů a homosexuálů ve společnosti. Vyzýváme je aby nepropagovaly jednostranně jen menšinu, ale referovaly také o většině a pro většinu: Vyzýváme je k uctivějšímu vztahu k nezpochybnitelnému základu každé civilizace, kultury, každého národa, totiž k tradiční rodině, co že je, byl a do skonání věků bude svazek dvou osob opačného pohlaví, který rodí a vychovává děti. Společnost která tento základ relativizuje, bagatelizuje či dokonce dehonestuje, se odsuzuje ke smrti morální a duchovní okamžitě, a ke smrti fyzické v perspektivě, která nemusí být tak dlouhodobou, jak by se na první pohled mohlo zdát.

 

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: