Článek

Otevřený dopis starostovi Prahy 6 o pomníku Marie Terezie

Dopis zaslaný starostovi Prahy 6 na podporu záměru postavit pomník české královny Marie Terezie v reakci na nedávno zveřejněnou petici proti postavení tohoto pomníku.

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás v souvislosti s požadavkem špatně informovaných nebo pomýlených petentů, aby městská část Praha 6 odstoupila od realizace již schváleného pomníku Její Královské Výsosti Marie Terezie, královny české a uherské, arcivévodkyně rakouské.

Dovolte, abych jménem Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) vyjádřil Městské části Praha 6 plnou podporu pro realizaci tohoto bohulibého záměru.

Rádi bychom při této příležitosti připomněli, že JKV Marie Terezie má zcela klíčové zásluhy o rozkvět českých zemí zavedením evidence nemovitostí, zavedením povinné protipožární ochrany, přijetím nového Hrdelního řádu, který mj. podstatně omezil torturu, zavedením povinné školní docházky, dobudováním Pražského hradu do současné podoby, jakož i vydáním dekretu, jímž zavádí povinnou výuku češtiny v nejdůležitějších státních výchovných institucích.

Kdyby vyvstala potřeba podrobnějšího zdůvodnění přínosů této velké panovnice pro rozvoj zemí Koruny české, můžeme nabídnout erudici a expertizu našich členů a příznivců z řad odborných historiků.

Pokud byste považoval za užitečné, aby se na MČ Praha 6 obrátili občané s peticí na podporu výstavby pomníku, jistě bychom takovou akci dokázali zorganizovat – máme však za to, že explicitní vyjádření podpory od politické strany, počet jejíchž členů nepochybně převažuje počet signatářů citované petice, je možno považovat za dostatečnou protiváhu peticí vyjádřeného názoru.
Přeji mnoho zdaru Vašemu úsilí pro Prahu 6.

S pozdravem,

RNDr. Radim Špaček
předseda

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: