Článek

Monarchisté proti narůstající byrokracii a zátěži pro malé a střední podnikatele

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) konstatuje, že řada aktivit současného vedení Ministerstva financí ČR místo snahy o efektivní výběr daní (což je jedním z jeho primárních úkolů) přichází s iniciativami, které sice nevadí velkým obchodním korporacím, zato však svým dopadem neúměrně zvyšují zátěž drobných živnostníků, malých a středních podnikatelů, čímž směřují k faktické likvidaci tzv. středního stavu v naší zemi.

Takovouto aktivitou je mj. např. nově zaváděný systém povinných kontrolních hlášení daně z přidané hodnoty, který by měl od r. 2016 zavést nové administrativně informační povinnosti pro plátce i neplátce DPH.

Předsednictvo KČ se tak jednomyslně usneslo požádat „svého“ senátora Ing. Lumíra Aschenbrennera, aby připojil svůj podpis pod návrh skupiny senátorů k Ústavnímu soudu na zrušení této regulace, který iniciovala Strana soukromníků České republiky.

S potěšením konstatujeme, že pan senátor naší žádosti vyhověl a spolu se svými 20 kolegy ze Senátu parlamentu ČR dnes návrh na zrušení některých ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty zavádějící kontrolní hlášení plátců DPH podali Ústavnímu soudu.

Stížnost je namířena proti 3 okruhům neústavnosti, když tato opatření:

  • nepřípustně prolamují ochranu soukromí,
  • nedůvodné zatěžují malé stejně jako velké plátce,
  • a v neposlední řadě neústavně přenáší zákonodárství na formulář finanční správy.

Děkujeme senátoru Ing. Lumíru Aschenbrennerovi za iniciativu v této věci a věříme, že Ústavní soud věc rychle a spravedlivě projedná.

Předsednictvo strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), v Praze dne 3. prosince 2015

Podrobné informace o tomto podání najdete na:

http://www.soukromnici.cz/cs/novinky/ustavni-stiznost-byla-podana.html

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: