Článek

Koruna Česká podporuje Pochod pro rodinu 13. srpna 2011 v Praze

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) s nadšením přijala zprávu o pořádání již druhého ročníku Pochodu pro rodinu, s radostí se k této akci připojuje a dovoluje si vyzvat k účasti na ní nejen své členy, ale i příznivce a širokou veřejnost.

Koncepce tradiční rodiny je jednou ze základních hodnot, které Koruna Česká vyznává, zároveň však vnímá, že její podpora není sdílena celou společností, která díky své vysoké atomizaci a individuální možnosti legální relativizace hodnot není vždy a ve všech případech schopna hájit své vlastní základy a tím v důsledku i svoji existenci.

Koruna Česká nijak neupírá sexuálním menšinám právo na demonstraci svých názorů, velmi se však podivuje nad tím, že v diskusi o jejich obhajobě je na ně neúměrně často upozorňováno v porovnání s právy a názory většinové společnosti, která je pro přežití naší civilizace a kultury směrodatná.

Čeští monarchisté se domnívají, že pouze osvědčený koncept rodiny tvořený mužem a ženou, kteří jsou manželé, je nosný, životaschopný a více než dlouhodobě udržitelný. Děti vyrůstající v takovém prostředí přirozeně vrůstají do typicky mužských a ženských rolí. Snáze a bezproblémově si tak osvojují vzorce chování, které jsou pro jednotlivé pohlaví odlišné, ale díky své nezaměnitelnosti se vzájemně vhodně a přirozeně doplňují.

Koruna České tímto srdečně zve všechny zastánce tradičního konceptu rodiny na Pochod pro rodinu, který začne 13. srpna 2011 ve 12 hodin u Obecního domu v Praze a bude zakončen v kostele sv. Jiljí bohoslužbou. Podrobnější informace naleznete zde: http://www.prolife.cz/?a=70&b=3&id=1626.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: