Článek

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI VLÁDY

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI VLÁDY

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda vlády

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 – Malá Strana

 

Datovou schránkou

V Praze dne 26. února 2022

  • Věc:     Otevřený dopis – Výzva ke zjednodušení administrativních postupů pro vývoz vojenského materiálu na Ukrajinu a informování o možnosti dobrovolné služby občanů ČR v ozbrojených silách Ukrajiny

 

Vážený pane předsedo vlády,

naše strana oceňuje a plně podporuje aktivity Vaší vlády při poskytování pomoci Ukrajině, aktuálně napadené Ruskou federací.

Protože se současně zcela ztotožňujeme s tezí JCKV arcivévody Karla Habsburského zveřejněnou dne 23.2. t.r., totiž že „Ukrajina brání svobodu Evropy“ (https://www.karlvonhabsburg.at/news-detail/ukraine-defends-the-freedom-of-europe/), navrhujeme, aby Bezpečnostní rada státu v rámci této pomoci projednala:

  • možnost administrativního zjednodušení vývozu vojenského materiálu na Ukrajinu dle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a

 

  • veřejné informování o možnosti občanů ČR působit v ozbrojených silách Ukrajiny dle § 34 zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, (tj. se souhlasem prezidenta republiky na základě vlastní žádosti, poddané ministerstvu obrany).

 

Dále pak naléhavě doporučujeme, aby příslušné výkonné složky, na základě poznatků bezpečnostních a zpravodajských služeb, urychleně zahájily odebírání víz a pracovních povolení občanům Ruské federace, jejichž zdejší aktivity nejsou v souladu s bezpečnostními zájmy státu.

 

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: