Článek

Univerzitu Karlovu navštívil Jiří Habsbursko-Lotrinský

Arcivévoda Jiří Habsbursko-Lotrinský navštívil ve středu 29. května Univerzitu Karlovu, kde pronesl přednášku Evropa, Evropská unie a střední Evropa – perspektivy po brexitu a volbách do Evropského parlamentu v roce 2019.

Na návštěvě prahy zastoupil svého staršího bratra, následníka trůnu arcivévodu Karla, který byl původně pozvaný, ale na poslední chvíli se musel omluvit kvůli nemoci. Prorektor Jan Royt předal arcivévodovi pamětní medaili a také speciálně vytvořený rodokmen, který sleduje rodovou linii Habsburků až k zakladateli Univerzity Karlovy Karlu IV. Arcivévoda Jiří sám ve svém proslovu odkázal na dávné spojení pražské univerzity s jeho rodem i to, že jeho dědeček, poslední český král Karel na univerzitě studoval.

Při své přednášce arcivévoda poukázal na rozmanité problémy, se kterými se v současnosti Evropa potýká, od Brexitu po vnitřní politické krize v mnoha státech, ale připomněl, že základní myšlenkou pro evropskou integraci po druhé světové válce bylo zajištění míru a stability, což jsou hodnoty, které mají i dnes zásadní význam, ačkoli je někdy bereme jako samozřejmost. Vysvětlil nepodloženost některých mýtů o Evropské unii, kdy často vina za problémy EU leží na jednotlivých členských státech. Zdůraznil ale také, že chtějí-li menší středoevropské státy zásadně ovlivnit směřování Evropy a převážit proti Francii a Německu, musejí utužovat vzájemné vazby a prohloubit svou spolupráci:

 „Pokud budou země Visegrádu úzce spolupracovat, mají možnost vyrovnat se velkým státům, jako jsou Francie nebo Německo. Měli bychom se zaměřit na to, jak posílit spojení středoevropských zemí a mít tak na fungování EU větší vliv,“

Přednášky se účastnili i spojenci z nedávné kampaně ve volbách do Evropského parlamentu: Koruna Česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Konzervativní strana a jejich společná kandidátka Mgr. Nina Nováková.

Více informací: iFORUM, magazín Univerzity Karlovy

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: