Článek

Bl. císař a král Karel jako potomek českých šlechtických rodů

Karel I jako potomek ceskych rodu

Přestože námitek o „cizáckém“ původu našich posledních panovníků postupně ubývá tak, jak se pod vahou znovuobjevené historické pravdy ztrácí minulými režimy vykonstruované účelové intepretace naší historie, stále se ještě můžeme setkat s námitkami proti původu našich současných následníků. Námitky jsou to většinou až naivní, ale i s nimi je nutné se vyrovnat.

Dnes bych se rád zaměřil na otázku tzv. „českého původu“. Některým lidem totiž stále nejde do hlavy, jak je možné, že současní Lotrinští či Habsbursko-Lotrinští jsou potomky Přemyslovců. I když je seznámíte s úplným českým královským rodokmenem, většinou jej odbydou tvrzením, že přemyslovský původ mají vlastně všechny současné panovnické rodiny. To je samozřejmě pravda, nicméně už argumentaci nástupnickým právem a primogeniturním postavením současných českých princů většinou považují za příliš složitou a náročnou.

Když to zjednoduším, rádi by slyšeli, že v rodokmenu figuruje nějaké české jméno a to bez ohledu na to, že otázka „nějak“ znějících jmen s nástupnictvím opravdu nijak nesouvisí… Naštěstí i na tento požadavek můžeme přinést odpověď. Přikládáme část vývodu z předků posledního českého krále bl. Karla I. (1916-1918), který byl přirozeně Habsburk (resp. člen dynastie Habsbursko-Lotrinské), ale přesto se to mezi jeho předky hemží jmény rodů, které bychom mohli označit za „české“. Ponechme nyní stranou definici toho, co je „české“, co „trochu české“, co „nečeské“ apod. a zda se pohledy na domnělé „češství“ v historii mohou nějak měnit.

Chceme-li mezi předky bl. Karla I. nalézt nějaké české rody a to ještě navíc s podmínkou, že bychom se měli vyhnout Přemyslovcům, můžeme si např. všimnout, že jednou z prapraprababiček bl.
Karla je také Marie Antonie, hraběnka z Valdštejna (1771-1854). V generaci jejích praprarodičů pak mj. figurují: František Josef, hrabě z Valdštejna (1680-1722), Marie Margareta, hraběnka Czerninová
(1689-1725), František Václav, hrabě Trauttmansdorff (1677-1753), Marie Eleanora, hraběnka Kaunicová (1681-1723), Filip Hyacint Lobkowicz, vévoda Zaháňský (1680-1735) nebo Marie Vilemína, hraběnka von Althan (1703-1754). Podíváme-li se detailněji na některé rody, ze kterých tito její praprarodiče pocházejí, pak se jedná např. o tyto: Berkové z Dubé, z Běšin, z Boskovic, Dietrichštejnové, Harrachové, z Hradce, z Janovic, z Kácova, z Kolowrat, Lažanští, z Liblic, Lichtenštejnové, z Lobkowicz, Markvartové, Martinicové, z Mitrowic, Nebílovští, z Pernštejna, z Rohatce, z
Ronova, z Rottalu, z Rožmberka, z Říčan, Slavatové, Sternbergové, ze Sudoměře, Švihovští, z Újezdce, z Weitmile, z Vlčkovic, z Wartenberka, z Wrbna, z Wrtby nebo Žerotínové.

Pokud tedy alespoň některý z těchto téměř čtyřiceti rodů můžeme prohlásit za rod dostatečně „český“, pak i „český“ původ bl. Karla by neměl být zpochybňován jen proto, že jeho vlastní rodové jméno po meči zní německy, stejně tak jako spousta jmen dalších rodů, jichž je také potomkem.

Petr Nohel

Karel I jako potomek ceskych rodu

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: