Článek

Zemřel arcivévoda Felix Habsbursko-Lotrinský

Pro naši panovnickou rodinu je letošní rok ve znamení velkých ztrát. Dva měsíce a dva dny po smrti českého korunního prince JCKV arcivévody Otty Habsbursko-Lotrinského, odešel na věčnost ve věku devadesáti pěti let v Mexico City i jeho mladší bratr Felix, který byl posledním žijícím dítětem císaře a krále Karla a jeho manželky Zity.

Arcivévoda Felix se narodil 31. května 1916 ve Vídni jako třetí syn následníka trůnu arcivévody Karla. Po nastolení republiky odešel s rodiči a sourozenci do exilu, během svého vyhnanství žil v Portugalsku, Belgii, Mexiku i USA. Roku 1937 se nakrátko vrátil do Rakouska, ale před hrozícím anšlusem uprchnul přes československé území. Roku 1952 se oženil s vévodkyní Annou-Eugénií z Arenbergu a později se jim narodilo 7 dětí: Maria del Pilar, Karl Filip, Kinga, Raimund, Miriam, István a Viridis. Arcivévoda Felix se stal šestadvacetinásobným dědečkem a už i pradědečkem.

Felix se na rozdíl od svého bratra Otty nikdy nezřekl svých dynastických nároků, aby mu podle rakouských republikánských zákonů byl umožněn vstup do vlasti, a tyto požadavky prohlašoval za porušení svých lidských práv. Následkem toho mu nebyl umožněn vstup na území Rakouska s výjimkou krátké třídenní návštěvy při pohřbu své matky ve Vídni v roce 1989. Když Rakousko vstoupilo do EU a v rámci Schengenského systému tak byly zrušeny hraniční kontroly, překročil 10. března 1996 hranici z Německa a uspořádal tiskovou konferenci, na které veřejně ohlásil svůj ilegální vstup do země. Rakouská vláda mu následně – téměř osmdesát let po zrušení monarchie – začala hrozit trestním stíháním, pokusí-li se znovu protizákonně vstoupit do země. Nakonec bylo dosaženo dohody mezi vládou, arcivévodou Felixem a jeho bratrem Karlem Ludvíkem, kdy dekralovali svou věrnost rakouskému státu, aniž by museli jakkoli výslovně zmínit nebo se zříct svých práv na trůn a příslušnosti k císařské rodině.

Arcivévoda Felix se vzhledem k vysokému věku a značné vzdálenosti ze svého mexického bydliště už nezúčastnil nedávného pohřbu svého bratra ve Vídni. Sám zemřel dva měsíce po něm, 6. září 2011. Nechť odpočívá v pokoji.

Původní umístění článku: http://www.promonarchii.cz/index.php/novinky/aktuality/388-zemrel-arcivevoda-felix-habsbursko-lotrinsky

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: