Článek

Svatba portugalské princezny s českým kořeny

V sobotu 7. října se v bazilice paláce Mafra severovýchodně od Lisabonu uskutečnila svatba Marie Františky vévodkyně z Coimbry (*1997), která se provdala za Duarte Maria de Sousa Araújo Martins (*1992). Nevěsta je jedinou dcerou a prostředním za třech dětí současného pretendenta portugalského trůn Duarte Pia vévody z Braganzy (*1945), jehož sňatek v roce 1995 byl dosud posledním, který se v Portugalsku v rámci bývalé panovnické rodiny uskutečnil.

Monarchie byla v Portugalsku nahrazena republikou v roce 1910; přesto je zde královská rodina přítomná a požívá vážnosti nejen zde, ale i mimo území své domoviny. Ze sňatku aktuálního pretendenta trůnu a jeho ženy Isabel Inês Castro Curvelo de Herédia (*1966) se postupně narodily tři děti:

Alfonso princ portugalský, kníže z Beiry, vévoda z Barcelos (*1996)

Marie Františka princezna portugalská, vévodkyně z Coimbry (*1997)

a Dinis princ portugalský, vévoda z Porta (*1999).

Jejich otci jako bezprostřednímu následníkovi pak náleží tituly: princ portugalský, vévoda z Braganzy, vévoda z Guimarães, vévoda z Barcelos, markýz z Vila Viçosa, hrabě z Arraiolos, hrabě z Ourém, hrabě z Faria, hrabě z Neiva a hrabě z Guimarães.

I v případě tohoto královského sňatku rovněž platí, že oba novomanželé jsou vzdáleně příbuzní, protože nejen nevěsta, ale i ženich je potomkem portugalských králů. Mezi nevěstinými předky však můžeme nalézt i příslušníky rodů, které procházely i našimi dějinami, a to mj. díky její prababičce Alžbětě hraběnce Dobrzenské z Dobrzenic (1875-1951), která má předky v mnoha dalších místních rodech, z nichž v přiloženém schématu uvádíme alespoň Vančury z Řehnic a Straky z Nedabylic. Mimo to se může vévodkyně z Coimbry pochlubit také předky mezi českými králi, protože je potomkem všech dynastií, které u nás vládly, tedy Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců, Habsburků i Lotrinských, a to jak skrze portugalské krále, k nimž patrilineárně náleží, tak skrze brazilské císaře, jejichž je také potomkem.

Oba její bratři jsou dosud svobodní, přesto věříme, že se další královská svatba v Portugalsku odehraje dříve než za další čtvrtstoletí.

Petr Nohel

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: