Článek

Svatba českého prince

Letos 26. srpna se v kostele sv. Jana Křtitele v Sünchingu v Bavorsku uskutečnila svatba českého, uherského a rakouského prince Josepha (*1994), který za svoji ženu pojal Sophii hraběnku von Schaesberg (*1997).

Joseph pochází z dynastie Habsbursko-Lotrinské, konkrétně z linie uherských palatinů, ve které je jeho křestní jméno více než populární, nicméně díky vzájemným rodovým vazbám mezi jednotlivými liniemi tohoto rodu můžeme mezi jeho předky nalézt i příslušníky linii toskánské, a dokonce je i 4x-pra-vnukem císaře a krále Františka Josefa I. Přestože příslušníci všech těchto odnoží jsou potomci českých králů, je místní původ prince Josepha ještě obohacen skutečností, že jeho maminka pochází z rodu Hohenbergů, tedy rodové linie potomků Františka Ferdinanda d´Este. Díky jeho manželce Žofii Chotkové tak mezi předky Jeho Výsosti můžeme kromě Chotků najít také Kinské, z Rottalu nebo Czerniny z Chudenic.

Český původ však můžeme nalézt i u nevěsty, která sice po meči pochází z hraběcího rodu Schaesberg, nicméně díky své prababičce z rodu Lobkowiczkého má předky také v mnoha jiných rodinách. Nejen že i ona je potomkem českých králů, ale mezi jejími předky nalezneme též Pernštejny, Sternbergy, Schwarzenbergy, Berky z Dubé, Švihovské apod.

Vlastního obřadu i následné svatební hostiny na zámku Sünching se zúčastnilo i mnoho dalších příslušníků evropských dynastií, např. princezna Louisa Belgická, dědičný princ ze Schaumburg-Lippe, nebo také pretendent portugalského trůnu princ Duarte Pio, vévoda z Braganzy, díky jehož babičce z rodu Dobrzenských i mezi jeho předky můžeme nalézt příslušníky rodů Maternů z Květnice, Radeckých, Straků z Nedabylic, či Kouniců. Navíc (nově již) princezna Sophie, která pracuje v oblasti IT, do Portugalska služebně často zajíždí.

Přiložené schéma obsahuje detail společného českého královského původu obou novomanželů, kterým vyprošujeme hojnost Božího požehnání, a přejeme do budoucna mnoho štěstí, vzájemného pochopení i životní radosti.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: