Článek

Oznámení o založení MS Střední Čechy

Vážení, oznamuji, že v předvečer X. ČZS KČ, dne 13. 05. 2011 byla v zasedací místnosti hotelu Bouček v Mochově ustavena Místní Společnost Koruny České Střední Čechy. Na ustavující schůzi MS byly p. zemským hejtmanem Konečným osvětleny důvody, vedoucí k založení MS Před přítomnými členy byla zrekapitulována činnost KČ ve Středočeském kraji, peripetie spojené s řádnou přípravou voleb ať již krajských či do PS PČR při absenci fungující MS, kdy veškerá stranická práce leží na bedrech jednotlivců, pokud se v Kraji najdou apod. Byly nastíněny nejdůležitější úkoly MS pro nejbližší období, mezi jinými například aktivizace členské základny v regionu a lepší zapojení středočeských monarchistů do stranické práce, vzájemná informovanost, koordinace a účast na stranických akcích, příprava voleb do Krajského zastupitelstva a podobně…Na ustavující schůzi proběhly volby MS a předsedou byl zvolen p. Jaroslav Konečný. Místopředsedou p. Svatopluk Novotný. Byla také podepsána k tomu účelu připravená Zakládací listina, která bude doplněna o podpisy členů, jež se ustavující schůze nemohli účastnit a poté předána k archivaci p. Generálnímu sekretáři KČ. Na nejbližším zasedání Předsednictva KČ bude ústy předsedy MS podána žádost o řádné schválení MS Střední Čechy Předsednictvem KČ. Děkuji za pozornost.

V úctě,

Jaroslav Konečný

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: