Článek

Kostel sv. Markéty v Podlažicích má nový zvon dedikovaný našemu poslednímu královskému páru

Pro kostel sv. Markéty v Podlažicích na Chrudimsku byl z iniciativy Společenstva dědictví Zemí Koruny České, které za tímto účelem vyhlásilo veřejnou sbírku, pořízen nový zvon dedikovaný našemu zatím poslednímu vládnoucímu královskému páru blahoslavenému Karlu a Zitě (jejíž proces blahořečení probíhá). Zvon byl odlit v holandském Astenu českým zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem v pátek 4 března 2022. Veřejnosti byl poprvé představen v sobotu 14. května v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi při mši svaté slavené ke cti blahoslaveného Karla Habsburského. Poté tvořil část expozice nového muzea Zvonařství rodiny Manoušků v Praze-Zbraslavi, kde budil svým monarchistickým zaměřením zaslouženou pozornost návštěvníků. Do Podlažic byl ze Zbraslavi přivezl v úterý 7.června. Zde byl pak vystaven v kostele sv. Markéty až do 26. září, kdy jej místní kostelník a varhaník, člen Společenstva dědictví Zemí Koruny České, pan Miroslav Pošvář se svým synem Vojtěchem vynesl na věž a spolu s bratrem Vladimírem instaloval na zvonovou stolici. Mezitím 11. června proběhla krásná akce Nathaniela Filipa a Zuzany Bubílkové na zámeckém nádvoří v Chrasti, kde nový zvon mohli návštěvníci také vidět. V neděli 10. července byl zvon za účasti mnohých návštěvníků (i z řad monarchistů a členů Koruny České) slavnostně posvěcen, na závěr slavnosti zněla Císařská hymna. Po zavěšení zvonu na věži bylo v předvečer svátku svatého Václava za účasti asi deseti příznivců po přípitku poprvé zvoněno. Na svatého Václava v poledne pak nad Podlažicemi zazněl nový zvon v souzvuku se starým zvonem z r. 1548. Nový zvon Karel Habsburský a Zita má svou dedikací světové prvenství! Průměr 490 mm, hmotnost 69 kg, ladění gis2 Nápis: BLAHOSLAVENÝ KARLE HABSBURSKÝ A ZITO ORODUJTE ZA SVÉ DĚDICTVÍ reliéf dvojportrétu Karla a Zity ze zásnubní fotografie z r. 1911. Na protější straně: reliéf Císařského orla KE 300.VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA SV. MARKÉTY V PODLAŽICÍCH R. 1721 ODLIT TENTO ZVON V ROCE STÉHO VÝROČÍ ÚMRTÍ BLAHOSLAVENÉHO KARLA HABSBURSKÉHO L.P. 2022 dole autorská značka zvonaře Manouška Faktura od zvonaře pana Manouška činila 184 863.80 Kč. Případní štědří dárci mohou přispět na účet č. 123-3220750237/0100.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: