Článek

Koruna Česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska nesouhlasí s ukončením projektu IZIP

Vážená redakce,

Správní rada VZP na nátlak Ministerstva zdravotnictví ČR rozhodla o ukončení elektronických zdravotních knížek a Systému IZIP. Koruna Česká to považuje za zmaření vložených investic a vzhledem k tomu, že některé pilotní projekty dobíhají až koncem června, také za rozhodnutí nekoncepční.

    Bývá často uváděno, že za  10 let trvání byly na tento projekt vynaloženy téměř 2 miliardy korun. Méně už je známo, že  z této částky bylo 600 mil. Kč vynaloženo na vývoj a desetiletý provoz systému IZIP, téměř  300 mil.Kč dostali lékaři a zdravotničtí pracovníci a 100 mil.Kč stálo jejich připojení do systému, téměř 400 mil.Kč bylo odvedeno na daních. K dnešnímu dni registruje systém přes 2 555 000 klientů, 21 000 zdravotnických pracovníků a 8 642 zdravotnických zařízení, 201 214 310 zdravotních záznamů. Navíc, jak prokázala rozsáhlá kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů, s tímto obrovským počtem dat pracuje na mimořádně vysokém stupni zabezpečení. Pro zdravotnické pracovníky je práce v Systému IZIP dostatečně komfortní, pojištěncům poskytuje strukturované informace o jejich zdravotním stavu, medikaci či stavu jejich zdravotního pojištění. Vzhledem k nepřehledným poměrům, které v našem zdravotnictví panují, považujeme tyto možnosti nejen za nedoceněné, ale pro nápravu tohoto stavu za nezbytné.

     Předpokladem plného využití Systému IZIP je podle našeho názoru jeho očištění od osob a firem napříč politickým spektrem, které se na jeho úkor obohacují , nebo jsou prodlouženou rukou těch, kteří nemají na zprůhlednění informačních toků zájem. Právě opakovaná laboratorní vyšetření, RTG a CT vyšetření, nesystémová a nákladná léčba hned několika specialisty současně je příčinou drancování prostředků veřejného zdravotnictví, která nejen často nevedou ke zlepšení zdravotního stavu, ale pacienta navíc zbytečně zatěžují. Spřízněnost a majetkové propojení některých zdravotních pojišťoven a řetězců poskytovatelů zdravotní péče tento nedobrý stav jen umocňuje. Podmínkou efektivního fungování je tedy povinné zapojení všech poskytovatelů a zdravotních pojišťoven  do Systému IZIP vymezené legislativně a garantované Ministerstvem zdravotnictví ČR.  Nejasné kontury konceptu „ sdílení údajů“, který předpokládá možnost vyžádat si některé zdravotnické informace u jiných poskytovatelů zdravotnické péče bez účasti pacienta, jako plátce zdravotního pojištění, se nám jeví  jako málo  efektivní.

MUDr.Pavel Andrš

člen Předsednictva Koruny České

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: