Článek

Výsledky nové studie: 13 % občanů České republiky je pro zavedení monarchie

Jak vnímají obyvatelé ČR státní zřízení, hlavu státu a její volbu? Chtěli by změnu státu quo? To v srpnu letošního roku zjistila nezávislá soukromá společnost pro výzkum trhu, médií a veřejného mínění MEDIAN, s. r. o. Ze studie vyplynulo, že přibližně každý 8. člověk by republiku vyměnil za monarchii a 20 % respondentů by do české politiky vrátilo potomky Habsbursko-Lotrinského rodu. Zajímavé také je, že jen nízké procentu účastníků ví, které státy Evropské unie jsou monarchií a které nikoliv. Zjistěte, co dalšího odborná studie odhalila.

Shrnutí hlavních výsledků:

 • V případě znalosti státního zřízení anebo způsobu volby hlavy státu v České republice vidíme, že obyvatelé České republiky všeobecně disponují dobrými znalostmi. Za nejdůležitější součásti současného uspořádání České republiky považují obyvatelé obecně práva a svobody, svobodu projevu názorů, volební právo anebo svobodu pohybu.
 • Skoro 80 % dotázaných tvrdí, že současné pravomoci prezidenta republiky jsou dostatečné.
 • Obyvatelé se shodují, že v čele země by měla stát osobnost, která bude spojovat společnost. Stejně tak se lidé shodují, že hlava státu by měla za každých okolností dodržovat Ústavu a platné zákony. 
 • 74 % obyvatel uvádí, že hlava státu by podle nich měla mít jen reprezentativní funkci. 
 • Více než 70 % dotázaných deklaruje, že je pro ně důležité, jakým způsobem je volena hlava státu, přičemž více než dvě třetiny uvádí, že hlava státu by měla být volena prostřednictvím přímé volby. 
 • Více než 60 % respondentů deklaruje, že je pro ně osobně důležité, jakou formu zřízení má země, v které žijí. 
 • Z názorů na současné státní zřízení vyplývá, že obyvatelé České republiky jsou ve většině spokojení se současným statem quo. Téměř 85 % dotázaných deklaruje, že za nejlepší státní zřízení považuje parlamentní republiku v čele s prezidentem a vládou a 79 % případů je pro zachování parlamentní republiky. Přibližně 10 % -13 % obyvatel by bylo pro monarchistické uspořádání a 2 % diktaturu, 4 % dotázaných neví.
 • Minimální doporučené metodologické informace publikované v článku:
 • Výzkum probíhal v srpnu 2021 metodou CAWI/CATI (70 %/30 %) kvótním výběrem.
 • Vzorek 1015 respondentů ve věku 18 a více let je reprezentativní pro populaci voličů ČR
 • Statistická chyba činí +/- 1,5 procentní bod u výsledků na celém výběrovém vzorku, až +/- 3 p. b. u třídění

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: