Článek

Monarchisté oznamují samostatnou kandidaturu

OZNÁMENÍ SAMOSTATNÉ KANDIDATURY

ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

politické strany

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Na základě konstatování, že

  1. vláda proměnila správu státu v nedůstojnou frašku, když od nezvládání epidemiologické krize plynule přešla k „válčení“ s EU o dotace pro premiérův holding a ke „špionážním misím“ vicepremiéra, jejichž podstatným důsledkem je kromě mezinárodní ostudy i další oslabování důvěry občanů ve stát a jeho instituce, současně jsou pod záminkou boje s pandemií stále nezákonně omezována základní práva a svobody;
  1. část parlamentní opozice, která žádný z dosavadních návrhů monarchistů (vč. nabídky volební spolupráce) nedokázala efektivně využít, nadále nereaguje dostatečně, když se na místo koordinovaného postupu vůči vládě a prezidentovi neshodne ani na tom, zda dříve vyjádřit nedůvěru kabinetu či zkrátit funkční období Poslanecké sněmovny;
  1. vrcholem situace je počínání hlavy státu, která se k současné situaci vyjadřuje zřídka, a pokud již tak učiní, je zřejmé, že měla raději mlčet;

při tom všem je nejen vlivem současné krize odsouváno řešení zásadních problémů naší země, jako jsou: zhoršování přirozeného prostředí pro život (rekordně nízké hladiny spodních vod, hynoucí lesy, dramatický úbytek hmyzu, ptáků a dalších druhů); rozvrat veřejných financí (vláda, po mnoha letech prohlubování státního deficitu korunuje toto své ničivé působení pod záminkou boje s pandemií epochálně vysokými státními výdaji bez strategie příjmové kompenzace, důchodová reforma není na pořadu dne); i rezignace na vizi vzdělané společnosti (věda a výzkum nejsou dostatečně podporovány, vzdělávací soustava přestává nastupující generace připravovat na výzvy dynamicky se vyvíjejícího světa, jak ukazují např. trendy v mezinárodním porovnání podle OECD);

se naše strana rozhodla kandidovat v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 samostatně. A to s cílem:

  1. obnovit důvěru občanů ve stát a jeho instituce, vyrovnat se s následky pandemie cestou vlády práva;
  2. změnit hospodaření státu z cyklu „od voleb k volbám“ na model dlouhodobě udržitelného rozvoje, zajišťujícího zachování kvality života i pro příští generace;
  3. navrhnout demokratické zásahy do ústavního systému našeho státu, které vrátí jeho hlavě ztracenou důstojnost.

Podrobný volební program i lídry kandidátek zveřejníme na samostatní tiskové konferenci plánované na 9. srpna t.r. tak, abychom byli s to se aktivně účastnit jak voleb v již vyhlášeném termínu, tak v případně, že budou vyhlášeny, i voleb předčasných.

V Praze dne 8. května 2021

Za stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

RNDr. Radim Špaček, předseda

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: