Článek

Komentář k průzkumu agentury MEDIAN ze srpna 2021 „Názory, postoje a znalosti obyvatel ČR“

Nedávno se mi do rukou dostal průzkum agentury MEDIAN ze srpna 2021 „Názory, postoje a znalosti obyvatel ČR“ a je velmi podnětný. Protože jsem se celý profesní život jako stavař a statik živil matematikou, nacházím v něm velmi zajímavá čísla.

První zajímavé číslo je 61 % procent spoluobčanů, pro které je podstatná otázka, v jakém státním zřízení žijeme. Tedy pro většinu občanů naší země je podstatné, zdali žijeme v demokratickém státě nebo jestli směřujeme k diktatuře. A evidentně lze tuto otázku diskutovat na širokém základě, s potenciálem celospolečenské odezvy.

Druhé důležité číslo, které mne překvapilo je 37 % obyvatel, kteří by akceptovali monarchii. Rozumím tomu tak, že jde o pasivní monarchisty, u kterých není jisté, jestli by hlasovali pro naši stranu, nebo kteří by v referendu podpořili obnovení monarchie, ale jde o potenciál, který v budoucím referendu bude relativně snadné přesvědčit, aby hlasovali pro obnovení království. Oproti tomu rozhodných republikánů je pouze 25 %.

Je zřejmé, že 37 % národa nevymyla hlavu republikánská propaganda za posledních 100 let a zejména ani dlouhá desetiletí totalitní despocie. V našem národě je hluboce zakořeněno království jakožto přirozená a správná forma správy věcí veřejných. Není náhodou, že náš první prezident vědomě navazoval na císaře, ku příkladu jízdou na koni, portrétováním v uniformě a sídlem na Hradě českých králů. A také není náhodou, že komunistická diktatura zachovala jako jediná ze socialistických zemí po celou dobu své hrůzovlády funkci prezidenta, sídlícího na Pražském hradě, když v ostatních zemích „socialistického tábora“ byly kolektivní hlavy státu.

Třetí číslo k analýze je 13 % aktivních monarchistů, kteří chtějí podpořit změnu na parlamentní monarchii. To je volební potenciál naší strany, který při dostatku prostředků na kampaň lze přeměnit na 13 % hlasů ve volbách. A 13 % je více, nežli mají komunisté se sociálními demokraty a zelenými dohromady. A co je podstatné, že u mladší generace je aktivní podpora změny 15 %, tedy v čase budeme stoupat. Důležitá nejsou aktuální čísla, ale trendy. Levice je v sestupném trendu, komunisté vymírají, ale my máme na své straně mladou generaci.

Čtvrté číslo k zamyšlení je 20 % podpory pro návrat současných potomků vznešeného domu Habsbursko-Lotrinského do českého politického života. To by mohlo znamenat, že 13 % je chce jako vládnoucí rodinu a 7 % by si je pravděpodobně představovalo jako velvyslance (jako v Maďarsku), nebo v Evropském parlamentu (jako v Bavorsku).  Proč by nás v Evropském parlamentu nemohli zastupovat potomci Františka Ferdinanda d´Este a hraběnky Chotkové? Nebo co brání, aby korunní princ Zvonimír závodil ve formuli v českých barvách?

V září proběhly „studentské volby“ na středních školách. Celkově jsme získali 1,6 %, a to bez jakékoliv kampaně a podpory. Pro srovnání např. Trikolora získala 1,9 %. Na gymnáziích, tedy mezi intelektuální elitou mládeže jsme získali 2,1 % hlasů a pro srovnání komunisté 1,5 % a ČSSD 2,2 %. Na učilištích jsme dostali 1,6 %, na průmyslovkách 1,1 %.

Tedy bez jakékoliv kampaně jsme u studentů přeskočili magickou hranici 1,5 % pro získání státního příspěvku „úhrada nákladů za volby do Poslanecké sněmovny“ v jednorázové výši 100,- Kč za jeden hlas. Ve volbách do Sněmovny v roce 2013 stačilo na získání 1,5 % hlasů  pouhých 75.113 hlasovacích lístků a příspěvek byl 7.511.300,- Kč, v roce 2017 stačilo 79.229 hlasů a jednorázový příspěvek byl 7.922.900,- Kč. Bezesporu by tyto peníze významně pomohly naší straně ve volební kampani, přípravě analýz a rozsáhlejší propagaci našich ušlechtilých myšlenek.

A nezapomínejme na blížící se volby do Evropského parlamentu, kde je tradičně nižší účast, hranice pro příspěvek je pouze 1 % a za hlas se proplácí 30,- Kč. Při posledních volbách dostalo recesistické hnutí  1,56 % hlasů a příspěvek 1.111.380,- Kč za pouhých 37.046 hlasovacích lístků. Přibližně 30.000 hlasů je v našich silách a milion korun by pro naši stranu znamenalo finanční stabilitu. A pro získání jednoho mandátu do Evropského parlamentu při posledních volbách stačilo 79.540 hlasů, což je při napnutí všech sil možné získat.

Závěrem chci připomenout slova klasika „malý je ten, kdo má malý cíl“. Bojujeme za vznešenou a ctihodnou věc, máme ve svých ideách podporu značné části národa. Ale bude třeba trpělivou prací vysvětlit národu, že náš bezprostřední cíl je 1,5 % pro finanční zajištění strany a zbavit je ostychu, že pod 5 % nemá cenu volit. Má to cenu a význam, už že budeme více zváni do televizních debat a diskusí.

Osobně bych rád uzavřel, že díky vzrůstajícímu trendu u mladých je čas na naší straně. To co bylo nemyslitelné, když Petr Placák zakládal České děti, bude v brzké době skutečností. Moje rodina spravovala Moravu v časech dobrých i zlých po 900 let. Přežili jsme husitské války, třicetiletou válku, nacistickou „tisíciletou říši“ i komunisty „na věčné časy“ a jsme stále zde. Je třeba stát za naší čistou myšlenkou monarchismu, nebát se a neuhnout. Bude to dlouhý boj, ale věřme že vyhrajeme, protože značná část lidu stojí za námi.

Ing. Karel Mornstein-Zierotin

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: