Článek

Koruna Česká: od novodobého panovníka k lepšímu životu v zemi

Bylo nám ctí vám v srpnu 2021 představit naši politickou stranu Koruna Česká spolu s jejím volebním programem. Těm, kteří se nemohli zúčastnit odstartování naší předvolební kampaně, a stejně tak těm, jenž by se chtěli dozvědět více, bychom rádi blíže představili naše členy i naše budoucí kroky směřující k moderní monarchii, jakož i mnoha dalším důležitým tématům, která si v České republice zaslouží změnu. Přečtěte si, kteří z odborníků se na celé kampani podílejí a o co usilují, včetně kompletního volebního programu.

Slavnostní zahájení volební kampaně do Politické sněmovny

Naše srpnová předvolební kampaň proběhla v krásném Michnově paláci, který odpovídal našemu poslání – „Na Hrad patří král“.

Hned v úvodu předseda strany Radim Špaček představil program Koruny České a důležité body, za nimiž si stojí, zejména to, že je nezbytné celou českou společnost opět stmelit a vrátit jí ztracenou důstojnost.

Další z kandidátů pak zmínili neméně zásadní cíle, mezi něž patří smysluplnější výběr daní, zrevidování právního řádu, svoboda slova nebo obnova průmyslu ve Slezském kraji. Celý záznam z tiskové konference si můžete poslechnout ve videu níže.

video z tiskovky na Facebooku

Hlavní představitelé monarchistické strany Koruna Česká

Kteří kandidáti promluvili na tiskové konferenci a za čím konkrétně oni sami stojí? Seznamte se s nimi a jejich vizemi do budoucna.

RNDr. Radim Špaček

Lídr kandidátky pro Středočeský kraj

 • Konzultant v odboru pro vědu a výzkum Univerzity Karlovy narozený v roce 1959.
 • Vystudovaný biolog, který pro roce 1990 postupně přešel ze světa vědy do veřejné sféry jako poslanec, poradce, náměstek ministra a konzultant.
 • Člen Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) od roku 2008.
 • Mimo politickou oblast se věnuje genealogickému zkoumání a sestavování rodokmenů.

Vedle obnovení monarchie jako osvědčené státní formy je podle něj nejdůležitější zastavit úbytek druhů v přírodě, napravit vodní režim v krajině, dále pak efektivnější výběr daní, kontrola výdajů státní sféry, vzdělání dětí postavené na komunikaci, zlepšení jazykové vybavenosti, stejně jako důstojné vystupování země navenek.

JUDr. Petr Vacek

Lídr kandidátky pro Prahu

 • Advokát se specializací na veřejné a soukromé mezinárodní právo narozený v roce 1964.
 • Působil v diplomatických službách jako attaché na velvyslanectví v Norsku.
 • Byl konzulem a třetím tajemníkem na velvyslanectví v Rakousku a konzulem a radou na velvyslanectví v Japonsku.
 • Angažoval se jako zástupce ředitele mezinárodně právního odboru Ministerstva zahraničních věcí a podílel se na zapojení České republiky do smluvního systému NATO.
 • Je členem platformy Zdravé fórum a Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate.

Důraz klade především na lidská práva a listinu základních lidských práv a svobod. V současné době je z jeho pohledu tato otázka velmi aktuální. Nezbytné je dodržování ústavy a právního řádu, který byl a je neustále hrubě porušován současnou vládou.

Gabriela Sedláčková

Hostující kandidátka za Prahu

 • Projektová manažerka ve společnosti pro obranu svobody projevu narozená v roce 1985.
 • Vystudovala pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci a absolvovala konzervativně-liberální akademii CEVRO Institut v Praze.
 • Figuruje v obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem, působila v nadačním fondu pomoci Karla Janečka a několik let se věnovala podpoře vztahů mezi Českou a Korejskou republikou.
 • Vede dobový koktejlový bar pod názvem Bar Behind the Curtain a je spolumajitelkou eventové a svatební agentury Elegance in detail.

V rámci Koruny České, jakož i ve své profesi, prosazuje téma svobody slova, které je v dnešní době poněkud ohroženo. Je podle ní třeba zamezit tomu, aby se lidé nemohli svobodně vyjádřit se svým názorem na sociálních sítích či dokonce byli za své názory napomínáni svými zaměstnavateli. Měli bychom bojovat proti neoprávněné cenzuře.

Jiří Svatopluk Novotný 

Lídr kandidátky pro Jihomoravský kraj

 • Ekologický zemědělec a podnikatel se zaměřením na obnovu krajiny v širším slova smyslu – nejen jako produkčního prostoru, ale především jako prostoru životního – narozený v roce 1977.
 • Bývalý předseda strany Moravané, jeden z pořadatelů konference Morava 1918 a autor kampaně ke sčítání lidu v roce 2021.
 • Ve volném čase se věnuje historii, lidové kultuře a obnově krojů a zvyků.

Podporuje myšlenku samosprávných územních celků Čech, Moravy a Slezska, které vždy budou mít lepší dohled nad svým územím a ví nejlépe, v jaké posloupnosti řešit aktuální témata a otázky.

Romana Philippová Hegrová 

Kandidátka č. 3 pro Moravskoslezský kraj

 • Povoláním správce majetku s dlouholetými zkušenostmi narozená v roce 1974.
 • Vystudovala strojní průmyslovou školu.
 • Provozuje bytové a nebytové prostory v Horních Tošanovicích vrácených v restituci, kde vytvořila bydlení pro 9 rodin a zázemí pro 5 firem.
 • Poslední čtyři roky je členkou monarchistické strany Koruna Česká.
 • V soukromí se věnuje dobročinné činnosti.

Poukazuje na nutnost podpory a obnovy průmyslu ve Slezském kraji a jeho neustálý rozvoj a inovace, nikoliv postupnou devastaci.

JUDr. Petr Krátký

Kandidát č. 3 pro Prahu

 • Právník a manažer s mnohaletými zkušenostmi s regulací a řízením finančních institucí narozený v roce 1975. 
 • V současnosti se věnuje primárně sektoru obhospodařování a administrace investičních fondů.
 • Dlouholetý místopředseda Koruny České, který se již dlouhá léta zabývá teoretickými i praktickými aspekty obnovy parlamentní monarchie v intencích moderního právního státu.
 • Od roku 2002 je členem správní rady pražského Královského institutu politických nauk.
 • Mimo politickou sféru je od roku 2013 místopředsedou spolku Sokol Chodov.

Jeho cílem je do veřejného prostoru a politiky vrátit slušnost a spolehlivost, které se v posledních letech z vyšších míst poměrně vytratily.

Krajští lídři Koruny České

Volební program Koruny České pro rok 2021

Na první pohled se může zdát návrat krále úsměvný, ale když se podíváme na země, které monarchii mají, dává to smysl. Při bližším prozkoumání způsobu vedení výdajů v okolních státech zjistíme, že je monarcha méně nákladný než prezident. Navíc je na svou úlohu od narození připravován, takže se nejedná pouze o nahodilé získání moci, jako v případě prezidenta, kde tím hrozí i větší riziko korupce.

Základní myšlenky a budoucí směřování Koruny České

Vedle zavedení moderní monarchie máme za cíl zajistit, aby daně vybíraly obce, nikoliv anonymní úřad, chceme zvýšit účast na zasedáních ministrů EU (nyní pouhých 40 %), zasadíme se o jednotný a přehledný právní řád, podpoříme urychlení úplné digitalizace státní správy pro snazší komunikaci s úřady a zaměříme se rovněž na vzdělávání dětí a získání a udržení kvalifikovaných zdravotníků.

Proč volit Korunu Českou

Kompletní volební program pro volby 2021

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: