Článek

Prohlášení RS Praha – Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k navržené změně PSP

Prohlášení
RS Praha – Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k navržené změně PSP

 

Regionální společnost (dále jen ,,RS“) Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) v hl. m. Praze se se znechucením dozvěděla, že Rada hl. m. Prahy schválila změnu Pražských stavebních předpisů, navrhovanou náměstkem primátora Petrem Hlaváčkem, která by měla spočívat v tom, že bude umožněn vznik tzv. genderově neutrálních toalet.

RS považuje tuto změnu za umělou a vycházející vstříc genderové ideologii. A ačkoliv pan náměstek tvrdí, že předpisy nemají řešit genderové otázky, připouští inspiraci západními zeměmi. Je přitom zjevné, že zavádění těchto tzv. genderově neutrálních toalet se v těchto zemích děje právě z důvodu ustupování této novodobé ideologii. O tom, že by tomu nemělo být jinak i u nás, svědčí už jen to, že i v případě Radou schválené změny se hovoří například o nahrazení piktogramů panáčka a panenky výrazem „gender neutral“.

Oddělené toalety obou pohlaví nejsou samoúčelné. Vychází ze snahy o minimalizaci nepříjemných situací a pocitů, do nichž by se mohly ženy dostat při konfrontaci s muži navštěvujícími společné toalety. Nelze také popřít, že muži jsou vzhledem ke své biologické přirozenosti často méně citliví na úroveň čistoty toalet než ženy, tudíž mohou také (byť třeba nevědomky) o to více přispívat k jejich znečištění.

Zavedení společných toalet bude mít také nežádoucí vliv na jejich kapacitu. Zatímco ženy musí navštěvovat kabinky, značné části mužů postačí pisoáry, na něž není třeba tolik prostoru. V případě „rodově neutrálních toalet“ by ovšem pisoáry zmizely, celková kapacita toalet by se tak snížila. Jediný rozdíl by byl v tom, že oproti ženám by ve frontách čekali i muži, čímž by ženy čekaly o to déle.

Daný návrh tedy skutečně nelze chápat jinak, než jakési prosazování genderové ideologie. Tedy ideologie, která v konečném důsledku znamená popření rozdílů mezi mužem a ženou a která směřuje k vytvoření jakési bezpohlavní bytosti, která se bude moci chovat jako muž či žena podle toho, jak se jí zrovna zlíbí. Koneckonců, výsledky ideologie už můžeme vidět na západ od nás. Ano, už dnes se dějí případy, kdy muž, který o sobě prohlašuje, že je žena, je ve výkonu trestu v ženské věznici, kde úspěšně přivádí své spoluvězeňkyně do jiného stavu. A tak bychom mohli pokračovat.

Nenechme se zmást tím, že v současnosti má jít jen o „rozvolnění příliš přísných pravidel“. Oddělené toalety jsou u nás hluboce zažitým kulturním standardem, jehož relativizace není žádnou maličkostí. Navíc, až příliš často se z rozvolnění pravidel, která má jen „někomu vyjít vstříc“, stává po čase nová norma, navíc trestně vynucovaná.

Konečně, RS Praha nemá pocit, že by dnes byly „rodově neutrální toalety“ to, co by Prahu nejvíce trápilo. Nejsme překvapeni, že se tuto věc rozhodla předložit právě současná koalice, složená z Pirátů, jejichž hlavním programem je vyvolávat kulturní války, podvodného nespecifikovatelného subjektu Jana Čižinského a STANu, z jejichž důrazu na lokalismus, jak se zdá, zůstal jen penězovod k lokálním kmotrům. Tato koalice tak opět ukázala, že skutečné problémy Hlavního města Prahy jsou jí velmi vzdálené.

Samuel Erbandorf, předseda RS Praha, český zemský hejtman

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: