Článek

Jan Mrzílek: Poselství roku 1948

Doporučuji ke shlédnutí pořad Historie.cs odvysílaný na ČT24 na téma komunistické převzetí moci, připavované systematicky a důsledně nejpozději od r. 1945, proti kterému neměly naprosto neschopné, nezodpovědné, sentimentální demokratické strany se svým, ješitným, notoricky zbabělým a nerozhodným prezidentem, opakovaně zrazujícím zájmy své vlasti, žádnou šanci.

V pořadu se objevuje řada zcela mimořádných, nových informací a autentických dokladů z té doby. Pořad se tak stává zásadní kritikou nezodpovědného uspořádání státu formou demokratické republiky, nepřipravené a neschopné včas čelit nedemokratickým, všehoschopným silám.

To ukázal ve svých důsledcích rok 1918 ve svém nezodpovědném uspořádání nesourodého svazku zemí a rozbitím a přerozdělením vlastnických vztahů, rok 1938 po mobilizaci demobilizace a poslušné odevzdání silně vyzbrojených území se zcela nenahraditelným moderním průmyslem nepříteli, rok 1948 poslušné předání veškeré moci politické straně ve službách cizí moci, jejímuž představiteli Beneš iniciativně nabídl velkou část území, 1969 normalizace plně ve službách cizí moci a nakonec i rok 1989 a následující – převedení státní moci a majetku někdejší zlaté komunistické mládeži, organizované vybranými příslušníky KGB prostřednictvím sítě Prognostických ústavů počínaje moskevským ústředím k pobočkám satelitních zemí. Žádné konspirační teorie. Jen a jen tolik diskutovaná a většinou nepochopená perestrojka, důsledně připravená a organisovaná z Moskvy. Včetně iluzorních, dobře organizovaných revolucí k realizaci změn v jednotlivých satelitních zemích. Jen to Rumunsko se zpočátku poněkud vymklo kontrole.

Fanatičtí skalní komunisté samozřejmě byli odstaveni a ponecháni svému osudu. Pro perestrojku byli nepoužitelní a ohrozili by ji. U nás tedy vytvořili svoji rezervaci KSČM. A zde opět začali vystrkovat růžky a spřádat své idiotské sny. Pro českou společnost krajně nebezpečné. Velmi snadno totiž tradičně získávají podporu početné prostoduché veřejnosti, byť v některých případech dokonce ověnčené akademickými tituly. Vzdělání totiž nechrání před blbostí a zlobou.

Ti, kteří převzali bohatství a moc už jdou svojí cestou komunistického kapitalismu, k rudé ideologii se téměř jistě nevrátí. Tvoří však svébytnou mocenskou mafii, důsledně provázanou se závislou a poslušnou byrokratickou administrativou a mocenskými složkami a podle potřeby budou využívat podpory komunistů a jejich stále ještě početných příznivců. Samozřejmě za různé protislužby.  Co na tom, že země nepřetržitě po všech stránkách upadá, chudne a spěje k zániku, pokud nedojde rychle k zásadním změnám.  Zatím co moc špiček mafie roste.

Zde je vhodné připomenout, že zestátnění majetku není vynálezem komunistů, ti je jen zneužívali. Již naši panovníci tento institut dokázali smysluplně proti darebům využívat.

Naivita a sentimenty zde skutečně nemají v této době místo. Zamysleme se nad významem slova Odpovědnost.

Jan Mrzílek


pořad Historie.cs ke shlédnutí zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/220411058220008/

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: